20 milionów złotych dla szkoły o. Rydzyka. „Transakcja kosztem teatrów”

- Pytanie brzmi, czy to jest zapłata za kampanię wyborczą, czy działanie ojca Rydzyka w kampanii PiS - mówi poseł PO (fot. Adam Zakrzewski)

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu otrzyma 20 milionów złotych z budżetu państwa. Poprawkę PiS przegłosowała Komisja Finansów Publicznych. Jeszcze dziś Sejm zagłosuje nad przyjęciem jej do budżetu.

4969749a-0a38-49a3-811a-43840b2bb659

Skąd jednak rząd weźmie takie pieniądze? Jak możemy przeczytać „w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszyć wydatki o kwotę 20.000 tys. zł, z tego wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 10.000 tys. zł (rozdział 92105, dotacje i subwencje) oraz wydatki na teatry o kwotę 10.000 tys. zł (rozdz. 92106, dotacje na subwencje), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pt. „Środki na realizację zadań Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (wydatki majątkowe w kwocie 10.000 tys. zł, wydatki bieżące w kwocie 10.000 tys. zł)”.

Szkoła medialna w Toruniu otrzyma dofinansowanie kosztem teatrów. Jak mówił poseł Platformy Obywatelskiej – Sławomir Neumann – „Ta poprawka daje ekstra pieniądze uczelni Tadeusza Rydzyka – 20 milionów dla prywatnej uczelni Pytanie brzmi, czy to jest zapłata za kampanię wyborczą, czy działanie ojca Rydzyka w kampanii PiS. To brzmi strasznie, ale wygląda to na korupcję wyborczą”