Aktywne znaki drogowe stanęły w Toruniu

Znaki zostały umieszczone w czterech miejscach w Toruniu (fot. sxc.hu)

Aktywne znaki drogowe stanęły w czterech miejscach Torunia. Ich zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa na drodze i ostrzeganie kierowców o przejściu dla pieszych. Dla zwiększenia widoczności są wyposażone w lampy ostrzegawcze i pokryte są odblaskową folią.

Wszystkie te elementy sprawiają, że znak jest widoczny nawet z dużej odległości i przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Aktywne znaki są zasilane panelami słonecznymi, co sprawia że nie są ponoszone koszty podłączenia i dostępu do sieci energetycznej.

Znaki zostały ustawione na przejściu dla pieszych w obrębie skrzyżowań: Andersa-Kniaziewicza, Olimpijska-Jarocińska, Poznańska-Inowrocławska i na ulicy Warszawskiej przy szkole. Ich lokalizacja nie jest przypadkowa. W tych miejscach występuje bowiem duże natężenie ruchu kołowego.

Montaż aktywnych znaków to jedno z działań, jakie podejmują toruńscy drogowcy na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście.