Ankieterzy zinwentaryzują źródła ogrzewania w toruńskich mieszkaniach

Akcja potrwa do października 2017 roku (fot. Łukasz Piecyk)

Do końca marca zostaną przeprowadzone inwentaryzacje źródeł ogrzewania w mieszkaniach na kilku toruńskich dzielnicach. Do października ma objąć większość obszaru miasta. Ankieterzy odwiedzą mieszkańców: Barbarki, Bielan, Bielaw, Czerniewic, Grębocina nad Strugą, Grębocina przy Lesie, Kaszczorka, Katarzynki, Na Skarpie, Podgórza, Rubinkowa, Rudaka, Starotoruńskiego Przedmieścia, Stawek i Wrzosów.

– W pierwszej kolejności – do końca marca 2017 roku – inwentaryzacja przeprowadzona zostanie na Barbarce, Bielanach, Bielawach, Czerniewicach oraz Wrzosach – przypomina dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia Szczepan Burak.

Akcja prowadzona jest w ramach programu: „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Obecne badanie jest już drugim etapem inwentaryzacji – w ubiegłym roku ankieterzy pukali do drzwi mieszkańców na terenie: Bydgoskiego Przedmieścia, Chełmińskiego Przedmieścia, Mokrego Przedmieścia, Jakubskiego Przedmieścia i Starego Miasta.
Ankieterzy są wyposażeni w identyfikator ze zdjęciem, nazwą firmy ATMOTERM S.A. z Opola oraz numerem telefonu kontaktowego do Urzędu Miasta Torunia, który zlecił inwentaryzację.

Wszelkie pozyskane informacje, o których udzielenie prosić będą ankieterzy, dotyczą posiadanego systemu grzewczego i wykorzystane zostaną do uzupełnienia bazy danych i realizacji zadań na rzecz poprawy stanu powietrza w naszym mieście. Ankieterzy nie posiadają uprawnień do wchodzenia do mieszkań, ich celem jest jedynie zebranie informacji ustnej.

Zadanie realizowane jest w ramach dotacji pochodzącej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Toruniu.