,,Arsenał wspomnień” z Ireną Wronkowską w Muzeum Etnograficznym!

Wyjątkowe spotkanie z wyjątkową osobą, mnóstwo wspomnień i miła atmosfera. To wszystko czeka na osoby, które przyjdą w poniedziałek do Muzeum Etnograficznego (fot. MET)

„Arsenał wspomnień” to cykl spotkań, poświęconych historii Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Muzealny Arsenał to nie tylko jeden z budynków, w których od 1959 r. oglądać można kolejne wystawy etnograficzne, ale także miejsce pracy ludzi o niezwykle ciekawej osobowości. Jedną z takich osób jest Irena Wronkowska.

Gościem kolejnego spotkania z tego cyklu będzie straszy kustosz Muzeum, Irena Wronkowska. Prawnik z wykształcenia, muzealnik i etnograf – z doświadczenia i praktyki. W Muzeum Etnograficznym pracowała od jego utworzenia w 1959 roku do chwili przejścia na emeryturę w 1999 roku. Pełniła w nim m. in. obowiązki wicedyrektora, potem kierownika Działu Gospodarki Podstawowej i Rzemiosł, a następnie Działu Rybołówstwa.

Irena Wronkowska to osoba pełna energii, skrupulatna, wymagająca od siebie i innych dyscypliny i rzetelności w pracy, umiejąca mobilizować do działań. Jej entuzjazm i radość życia nadal fascynuje. Kiedy tylko przybywa do Torunia, dzieli się ze wszystkimi swoim optymizmem, cieszy się z osiągnięć młodszych współpracowników. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Etnograficznego w Toruniu postanowiło uhonorować Irenę Wronkowską za całokształt wieloletniej pracy, przyznawaną od 1980 roku Nagrodą im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej za zasługi dla poznania, ochrony i popularyzacji kultury ludowej Pomorza i Kujaw. Po wręczeniu nagrody będzie czas na wspominanie historii Muzeum, a przede wszystkim ludzi, którzy tę historię tworzyli. W opowieściach zaproszonego gościa pojawią się z pewnością różne osoby związane z Muzeum: począwszy od portiera, poprzez pracowników zatrudnionych we wszystkich działach, aż po kolejnych dyrektorów, z którymi współpracowała.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 16 czerwca o godzinie 17.00 w sala widowiskowej Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Wstęp wolny.