Autorka biografii gen. Zawackiej z prestiżową nagrodą

Książka "Cichociemna. Generał Elżbieta Zawacka "Zo" ukazała się w 2014 r (fot. materiały prasowe)

Katarzyna Minczykowska, wiceprezes Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu, otrzymała nagrodę Klio I stopnia w kategorii autorskiej za biografię „Cichociemna. Generał Elżbieta Zawacka „Zo”.

Nagroda przyznawana jest przez niezależne jury w składzie: prof. dr hab. Tomasz Szarota (przewodniczący), prof. dr hab. Jan Kieniewicz, prof. dr hab. Tomasz Kizwalter, red. Tomasz Łubieński, prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, prof. dr hab. Janusz Tazbir i red. Marian Turski.

Książka „Cichociemna. Generał Elżbieta Zawacka „Zo” ukazała się w 2014 r.  Blisko 400-stronicowa, bogato ilustrowana pozycja to pierwsza pełna biografia gen. prof. Elżbiety Zawackiej. Katarzyna Minczykowska przez wiele lat była jej bliską współpracownicą w toruńskiej fundacji badającej dzieje Armii Krajowej i Wojskowej Służby Kobiet.

Książka ukazała się przy finansowym wsparciu Gminy Miasta Toruń.