Bezpieczeństwo narodowe na UMK

- Przed absolwentami kierunku otwierają się szerokie perspektywy zawodowe - mówi prof. Michał Strzelecki z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK (fot. archiwum)

Bezpieczeństwo nieustannie pozostaje towarem deficytowym Z jednej strony inwestycje wojskowe i przedsięwzięcia o charakterze obronnym to worek bez dna, z drugiej jednak strony stanowią one warunek konieczny do rozwoju współczesnych społeczeństw.

Wysoko rozwinięte technologie z tego sektora sprawiają, iż rośnie zapotrzebowanie na ekspertów. Gdy sprawa dotyczy tak ważkiej dziedziny, to wiedza teoretyczna jak i ogólna wiedza o świecie  musi zostać uzupełniona o konkretne umiejętności. Kształceniem tego typu ekspertów zajmie się od nowego roku akademickiego Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Nowy kierunek pod nazwą Bezpieczeństwo narodowe zostanie uruchomiony dzięki współpracy Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych z Wydziałem Matematyki i Informatyki. Program trzyletnich studiów licencjackich przedstawia się niezwykle zróżnicowanie. Przygotowano kilkanaście modułów kształcenia, wśród których na szczególną uwagę zasługują: człowiek i społeczeństwo; komunikacja; podstawy nauk o bezpieczeństwie; wojskowość; matematyczne aspekty problemów bezpieczeństwa; geopolityka; zarządzanie bezpieczeństwem państwa; bezpieczeństwo militarne; państwo w relacjach międzynarodowych.

– Przed absolwentami kierunku otwierają się szerokie perspektywy zawodowe – mówi prof. Michał Strzelecki z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. – Jak zapewniają inicjatorzy nowych studiów, praca dla ekspertów z zakresu bezpieczeństwa narodowego czeka w następujących instytucjach: zespoły reagowania kryzysowego; Policja; Inspekcja Transportu Drogowego; Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Centralne Biuro Antykorupcyjne; Agencja Wywiadu; Służba Kontrwywiadu Wojskowego; Służba Wywiadu Wojskowego; Biuro Ochrony Rządu; Służba Graniczna; Służba Celna; Służba Więzienna; Służba Ochrony Kolei; Straż Ochrony Lotnisk; Straż Gminna (miejska);  Państwowa Straż Pożarna; Formacje Obrony Cywilnej Kraju; Siły Zbrojne RP; agencje ochrony osób i mienia; placówki dyplomatyczne; instytucje Unii Europejskiej; organizacje międzynarodowe; służby społeczne; biznes; organizacje społeczne; własna firma świadcząca usługi w zakresie ochrony osób i mienia.

Bezpieczeństwo narodowe na UMK to droga naukowa, która usatysfakcjonuje zarówno umysły humanistyczne jak i ścisłe. Wysoko wykwalifikowana kadra i bogata oferta dydaktyczna z pewnością zapewnią wysoki poziom kształcenia przyszłych ekspertów w sprawach obronności i bezpieczeństwa. Dla kandydatów przygotowano 60 miejsc. Rekrutacja trwa do dnia 9 lipca.