Białowicz od stycznia tymczasowym dyrektorem CSW

Dr Białowicz zajmuje się szeroko rozumianą grafiką projektową oraz animacją (fot. Adam Zakrzewski)

Centrum Sztuki Współczesnej od 2 stycznia będzie miało nowego dyrektora. Obowiązki te będzie pełnił dr hab. Krzysztof Białowicz, dotychczasowy pracownik placówki.

Powołanie Krzysztofa Białowicza na p.o. dyrektora CSW jest następstwem realizowania przez samorząd Torunia znowelizowanej ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie z ww. przepisami 31 grudnia 2014 roku dyrektorom instytucji kultury automatycznie wygasają wszystkie bezterminowe umowy.

Kolejny zarządzający CSW w Toruniu zostanie wyłoniony w publicznym naborze ofert. Do czasu rozstrzygnięcia naboru obowiązki dyrektora będzie pełnił Krzysztof Białowicz.

Białowicz w 1991 roku ukończył Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na kierunku grafika. Od 1997 roku pracuje w Zakładzie Plastyki Intermedialnej – obecnie jako adiunkt i kierownik Pracowni Projektowania Wizualnego. W marcu br. na macierzystej uczelni obronił habilitację.

Dr Białowicz zajmuje się szeroko rozumianą grafiką projektową, animacją i organizacją różnorodnych przedsięwzięć artystycznych dotyczących sztuki multimedialnej, animacji i projektowania graficznego.

Od 2007 roku jest kuratorem designu i nowych mediów w toruńskim CSW. W czerwcu 2010 także pełnił funkcję p.o. dyrektora CSW w Toruniu.

Od 2006 roku współpracuje z Teatrem Baj Pomorski, gdzie w ramach odbywającego się co rok Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego tworzy pokazy związane z propagowaniem sztuki animacji pod nazwą Akcja Animacja.