Bieg Świętych Mikołajów odbędzie się już po raz trzynasty

Po ukończeniu biegu w regulaminowym czasie każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy, ceramiczny medal, a także pakiet żywnościowy (fot. Adam Zakrzewski)

Zostało jeszcze dokładnie 13 dni i 13 godzin do rozpoczęcia XIII Festiwalu Biegowego Świętych Mikołajów w Toruniu. Na tę chwilę zapisały się już 5853 osoby. Zawodnicy zaczną swój 10 kilometrowy bieg 6 grudnia o godzinie 11:00 przy pomniku Mikołaja Kopernika.

 

Akcja charytatywna ma wspomóc dzieci z domów dziecka. Tegorocznym jej celem jest obdarowanie podopiecznym z: Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim, Placówki Opiekuńczo wychowawcza Insieme –Razem , Placówki opiekuńczo-wychowawczej MALUCH z Włocławka oraz Rodzinnego Domu Dziecka z Torunia. Jeżeli wystarczy funduszy zostanie również obdarowana Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu.

Jest to największa biegowa, mikołajowa impreza w Polsce. W wydarzeniu aktywnie uczestniczyć będą także dzieci z domów dziecka. Najmłodsi wystartują w biegu dla dzieci, starsi pomogą w biurze zawodów, a wszyscy podziękują za okazane dobro podczas dekoracji zwycięzców.

Meta zlokalizowana zostanie się przy Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul.Bema. Po ukończeniu biegu w regulaminowym czasie każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy, ceramiczny medal, a także pakiet żywnościowy.

Zapisy oraz więcej informacji na stronie http://www.biegmikolajow.pl