Budka lęgowa dla jerzyków stanęła na Bulwarze Filadelfijskim

Projekt realizowany jest w ramach budżetu obywatelskiego (fot. torun.pl)

Na Bulwarze Filadelfijskim stanęła budka lęgowa dla jerzyków. Ptaki te zasiedlają tereny zurbanizowane. Projekt, podczas którego powstaną łącznie 4 wieże, realizowany jest w ramach budżetu obywatelskiego.

Jerzyki są sojusznikami człowieka w walce z dokuczliwymi owadami, które chwytają w locie. Szacuje się, że jeden jerzyk zjada ich aż 500 dziennie.

Zadanie „Wykonanie i ustawienie wieży lęgowej dla jerzyków” to koszt 18 450,00 zł, w tym 15 000,00 zł pochodzi z dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu. Przed przystąpieniem do realizacji zadania wygląd i kształt wieży skonsultowano z Towarzystwem Przyrodniczym ALAUDA. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe „ELTECH” .