Masz dla nas temat?
Coś Cię denerwuje?
napisz: redakcja@tylkotorun.pl
zadzwoń: 733 842 795
Masz dla nas temat? Coś Cię denerwuje? napisz: redakcja@tylkotorun.pl zadzwoń: 733 842 795
Budżet i finanse tematem najbliższej sesji sejmiku województwa
Tylko Toruń 19 grudnia, 2014, 13:46 Aktualności Miasto
Fot. Adam Zakrzewski (68)
Radni rozpatrzą m.in. uchwałę w sprawie wynagrodzenia marszałka województwa (fot. Adam Zakrzewski)

Problematyka finansowa zdominuje najbliższą sesję sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Odbędzie się ona w poniedziałek, 22 grudnia.

Uchwały w sprawie budżetu województwa na rok 2015 oraz wieloletnie prognozy finansowe województwa na lata 2015-2027 będą najważniejszymi punktami głosowania. Pod nie zostanie także poddany projekt dotyczący ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów transportu kolejowego oraz udzielenia pomocy finansowej – w formie dotacji celowej – na budowę hali sportowej w Mroczy.

Radni rozpatrzą uchwałę w sprawie wynagrodzenia marszałka województwa, jak również  ustalą wysokość swoich diet. Projekt uchwały nie przewiduje ani wzrostu wynagrodzenia marszałka województwa, ani wzrostu kwot przysługujących radnym województwa w minionej kadencji.

W porządku obrad sesji znajdą się też punkty związane ze zmianą liczebności i składu dwóch komisji sejmiku, których konieczność wprowadzenia została omówiona podczas spotkania konwentu.


Komentarze

komentarzy

| E-wydanie
| Facebook
| Czytaj także