Budżet na 2015 rok przyjęty. Dług miasta zmniejszy się o 77 mln złotych

Żaden z radnych nie głosował przeciw (fot. Adam Zakrzewski)

Radni Torunia przyjęli budżet na 2015 roku. Przy utrzymanym wysokim poziomie inwestowania dług miasta zmniejszy się o 77 milionów złotych. Po raz pierwszy prawdopodobnie nastąpi nadwyżka, zamiast deficytu, a wszystko to przy wzroście wydatków na tworzenie terenów rekreacyjnych, kulturę, zajęcia pozalekcyjne, żłobki i opiekę nad seniorami oraz stomatologów w szkołach.

Podczas prac przy projekcie analizowane były wszystkie wnioski, uwagi radnych oraz mieszkańców. W ich efekcie miasto pozyskało dodatkowe pieniądze z dotacji, w stosunku do pierwotnego projektu dochody miasta zwiększą się o 5,5 mln zł, o tyle samo wzrosną wydatki, a nadwyżka budżetowa pozostanie bez zmian.

Budżet Torunia na rok 2015 w stosunku do roku 2014 charakteryzuje wzrost dochodów i zmniejszenie wydatków, dzięki czemu, po raz pierwszy od kilkunastu lat, zamiast deficytu w kasie miasta zaplanowana jest nadwyżka, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

Zgodnie z projektem przyszłoroczne dochody budżetu miasta wyniosą 1 mld 160 mln 760 tys. zł, a wydatki ogółem – 1 mld 090 mln 360 tys. zł. Planowana nadwyżka wyniesie więc 70,4 mln zł. Zostanie ona w całości przeznaczona naspłatę zadłużenia, które na koniec roku 2015 zmniejszy się w stosunku do 2014 r. o 77 mln zł.

– Jest to realny budżet i jednocześnie wyjątkowy, gdyż po raz pierwszy od wielu lat mamy nadwyżkę zamiast deficytu -mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. – Utrzymamy przy tym wysoki poziom inwestowania, by torunianom żyło się coraz lepiej.

Dużym wsparciem pieniężnym miasta jest zwiększona dotacja unijna do budowy mostu wraz z drogami dojazdowymi. Pierwotnie Toruń otrzymał na ten cel 327 mln zł, tj. 53,7 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych, ale po zakończeniu budowy ministerstwo przyznało naszemu miastu dodatkowo ponad  140 mln zł, czyli łącznie ponad 467 mln zł, co stanowi 85% tzw. wydatków kwalifikowanych inwestycji.  Z tej kwoty w 2015 r. do budżetu Torunia ma wpłynąć 186,5 mln zł. Pozostałe dotacje inwestycyjne, które miasto pozyskało ze źródeł zewnętrznych, to kolejne 77,4 mln zł. W trakcie 2015 r. kwota ta może jeszcze wzrosnąć.

Część z dodatkowych 5,5 mln zł (2 786 mln zł) zostanie przeznaczona na realizację projektów unijnych. Reszta – 2 873 mln zł – na realizację wniosków wniesionych autopoprawką. 260 tys. zł to koszt dokumentacji, w tym m.in. konkursy ideowo – koncepcyjne (wielopoziomowy parking na os. Rubinkowo lub Skarpa, zagospodarowanie terenów wzdłuż Wisły) oraz inne, m.in.:  baseny letnie na Bydgoskim Przedmieściu, modernizacja placu zabaw „Misiaczek”, boiska na os. Pancernych, boiska przy SP 17, zagospodarowanie terenu przy ul. Fałata, rewitalizacja Parku 1000-lecia.

Ponad 1 mln zł przeznaczonych zostanie dodatkowo na budowę i modernizacje dróg lokalnych. Ponad pół miliona złotych to koszt budowy parkingów i chodników, budowy chodnika w ul. Ostrołęckiej. 70 tys. zł pochłonie oświetlenie ulicy przy Grobli na odc. od ul. Wiślanej do ul. Kluczyki. 50 tys. miasto przeznaczy na budowę terenów rekreacyjnych – siłowni przy ul. Szczecińskiej i dyslokację siłowni z okolic Manhattanu. Na remont kapitalny alei łączącej ZS8 z ul. Łyskowskiego i remont parkingu przy ul. Łyskowskiego 23-23e przeznaczonych zostanie 465 tys. zł, a kolejne 200 tys. zł – na dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach. 100 tys. zł to wsparcie na prowadzenie społecznego domu kultury na Bydgoskim Przedmieściu, a 143 tys. zł to dodatkowe środki na zwalczanie narkomanii, opryski przeciwko komarom, monitoring wizyjny i wyposażenie pracowni technicznych UMK.

Zmiany w projekcie budżetu Torunia na 2015 r.

Warto przypomnieć, że wśród nowości w wydatkach bieżących miasta w pierwotnym projekcie budżetu znalazły się:

 • Zwiększenie środków na opiekę pielęgniarską w szkołach o 30% (ok. 9 tys. godzin), tj. z 460 tys. zł do 610 tys. zł
 • Wprowadzenie opieki stomatologicznej w szkołach (150 tys. zł),
 • Kontynuacja szczepień przeciw grypie w grupie wiekowej 65+, szczepień przeciw HPV, wprowadzenie szczepień przeciwko pneumo- kokom w grupie dzieci 2-3 letnich (wzrost kosztów ok. 40 tys. zł),
 • Finansowanie patroli policyjnych (2.650 służb patrolowych) – wzrost kosztów z 385 tys. zł do 425 tys. zł
 • Zwiększenie środków na skierowanie osób starszych do DPS o 1 mln 110 tys. zł (koszt ogółem: 11 mln 110 tys. zł, w roku 2014 opieką objęto 425 osób, w roku 2015 – 475 osób)
 • Zwiększenie środków na rodzinne formy opieki nad dziećmi o 780 tys. zł (planowane utworzenie w 2015 r. 3 nowych rodzin zastępczych i 3 rodzinnych domów dziecka, zatrudnienie koordynatorów i asystentów)
 • Zwiększenie opieki żłobkowej nad dziećmi- nowych 147 miejsc w żłobkach niepublicznych (koszt 1 mln 500 tys. zł, wzrost w stos. do roku 2014 o 350 tys. zł)
 • Zwiększenie środków na współpracę z organizacjami pozarządowymi i artystami w dziedzinie kultury o 280 tys. zł (w tym 100 tys. zł na realizację niestandardowych projektów artystycznych)
 • Zwiększenie środków na dotacje dla miejskich instytucji kultury oraz Biblioteki Publicznej o 300 tys. zł (w tym przeniesienie TOS do nowej siedziby i otwarcie Muzeum Piernika)
 • Zapewnienie środków na funkcjonowanie CKK Jordanki w nowej siedzibie od października : 1 mln 570 tys. zł
 • Zapewnienie środków na funkcjonowanie hali sportowej: 2 mln zł
 • Wzrost środków na stypendia sportowe z 3 mln 135 tys. zł w r. 2014 do 3 mln 500 tys. zł w r. 2015
 • Wzrost środków na dotacje dla młodzieżowych klubów sportowych z 2 mln 950 tys. zł w r. 2014 do 3 mln 200 tys. zł w r. 2015
 • Zmniejszenie wydatków na dotacje dla klubów seniorskich z 3 mln 500 tys. zł w r. 2014 do 3 mln zł w r. 2015
 • Wzrost wydatków na organizację imprez sportowych o 880 tys. zł

W 2015 roku miasto utrzyma wysoki poziom inwestowania, bo to pobudza lokalny rynek pracy. Najwięcej pieniędzy, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, miasto zaplanowało na inwestycje drogowe.

Decyzję o przyjęciu budżetu radni przyjęli 22 stycznia 2015 r. Nikt nie głosował przeciw.