Cereal Partners Poland Toruń-Pacific zorganizował praktyki dla najlepszych

Katarzyna Lewkowska, studentka UMK, która otrzymała wyróżnienie za jeden z najlepiej opracowanych projektów w ramach praktyk

Cereal Partners Poland Toruń-Pacific we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika oraz Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu zorganizował cykl praktyk studenckich dla 45 żaków z naszego miasta. Program „YES 4 YETI” realizowany był od marca do maja 2014 roku

Celem programu „Youth Employment & Training Initiative” było wsparcie rozwoju studentów przed wejściem na rynek pracy. Na uroczystym wręczeniu certyfikatów zakończenia praktyk, które odbyło się w firmie Cereal Partners Poland Toruń-Pacific, obecni byli rektorzy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Wyższej Szkoły Bankowej, zarząd firmy Toruń-Pacific, studenci i laureaci z obydwu placówek oraz premier Jan Vincent-Rostowski.

Projekt „Yes 4 Yeti” rozpoczął się pół roku temu, kiedy podpisano porozumienie z władzami toruńskich uczelni. Podczas gali wręczenia nagród i certyfikatów, prezes zarządu Wojciech Sobieszak podsumował prace przy projekcie.

– Podczas programu miałem okazję obserwować i analizować profile oraz postawy potencjalnych kandydatów do pracy – mówił na uroczystej gali. – Praktyki zorganizowane przez naszą firmę pozwoliły powiązać teorię z twardymi realiami dnia codziennego w procesie biznesowym. Organizując takie przedsięwzięcie odpowiedzieliśmy na problem społeczny, który dotyka młodych ludzi borykających się z kłopotami w znalezieniu zatrudnienia. Jednym z takich powodów jest brak doświadczenia i nieznajomości realiów funkcjonowania firm.

Program „Youth Employment & Training Initiative” obejmował m.in. zagadnienia związane z marketingiem i sprzedażą szybko zbywalnych dóbr konsumpcyjnych, bezpieczeństwem i organizacją pracy oraz rekrutacją. Uczestnicy w ramach warsztatów realizowali projekty z wybranych obszarów problemowych. W podsumowaniu działań, prof. Sawicki, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, podkreślił znaczenie projektu dla uczestniczących w nim studentów.

– Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z zagranicą – mówił profesor Józef Stawicki, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. – Studenci odbywający praktyki w tak zglobalizowanej firmie mają otwarte drzwi na rynek światowy.

Podczas gali, Rektor Wyższej Szkoły Bankowej, prof. Marek Stankiewicz, podkreślił, że praktyki zorganizowane przez Cereal Partners Poland Toruń-Pacific są bardzo ważne dla wszystkich ich uczestników. Praktyczne działania umożliwią młodym zdobycie pracy i odnalezienie się w świecie biznesu już na samym starcie.

Wspólna inicjatywa środowiska gospodarczego i akademickiego mogła zostać zrealizowana dzięki wsparciu programu przez władze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.