Co z tramwajem na Rubinkowo?

Konsultacje społeczne cieszyły się dużym zainteresowaniem. Poruszono na nich zarówno plusy, jak i minusy każdego z rozwiązań tras tramwajowych (fot. Adam Zakrzewski/archiwum)

Siedem wariantów i drugie już spotkanie z mieszkańcami Torunia w ramach konsultacji społecznych przybliżyło nas do realizacji kolejnej tramwajowej inwestycji w mieście. We wtorek w IX Liceum Ogólnokształcącym z przedstawicielami Urzędu Miasta dyskutowano o najlepszej trasie przejazdu, a także plusach i minusach planowanych działań.

Magistrat w 2016 r. rozmawiał o budowie tramwaju na dwóch osiedlach: JAR oraz Rubinkowo. Pierwszy z tematów jest przygotowywany do realizacji, drugi zaś został zawieszony, ponieważ nie zapadła żadna decyzja związana z wyborem trasy, a także zabrakło środków finansowych. Zadanie zostało przesunięte do rezerwy.

– Pojawiły się jednak nowe propozycje przebiegu trasy tramwajowej zgłoszone przez torunian – podkreśla Anna Kulbicka-Tondel, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Torunia. – Warianty, przeanalizowane przez ekspertów, zaprezentowaliśmy mieszkańcom podczas spotkania.
W 2016 r. proponowane były trzy opcje. Dziś jest ich siedem: pierwsze trzy warianty to propozycje przygotowane wcześniej przez wykonawcę, już omawiane. Wariant nr 4 uwzględnia uwagi mieszkańców, jakie pojawiły się w trakcie I etapu konsultacji – linia tramwajowa w tym wariancie jest usytuowana po zachodniej stronie targowiska Manhattan. Warianty 5, 6 i 7 zostały zaproponowane przez uczestników I etapu konsultacji społecznych.

Najdłuższą z nich wszystkich jest opcja nr 3, najkrótszą zaś nr 1 oraz 4. Uwzględnione w analizach dane pokazały, że największe utrudnienia komunikacyjne podczas realizacji inwestycji pojawiłyby się przy wariancie nr 2, najmniejsze zaś przy nr 1 oraz 4.

– Pod uwagę musimy wziąć nie tylko długość tras, ale także koszty i utrudnienia związane z budową – podkreślał na spotkaniu Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta. – Gdybyśmy mieli powiedzieć, który wariant jest najkorzystniejszy, z pewnością byłaby to opcja nr 4.

Dla tego rozwiązania już w trakcie spotkania mieszkańcy podnieśli argumenty przeciwne.

– Przecinający w poprzek osiedle tramwaj co sześć minut będzie tamował ruch na ulicy Dziewulskiego – mówił jeden z mieszkańców. – To duża uciążliwość. Z wariantu, w którym tramwaj przecina osiedle w poprzek, skorzystałoby niewielu mieszkańców. Dla kogo więc on powstanie?
Stowarzyszenie „Nasze Rubinkowo” zaproponowało rozwiązanie nr 3, które ma połączyć centrum miasta z oddalonym od niego pasażem handlowym „Bielawy”. To spotkało się z pozytywnym odbiorem osób uczestniczących w spotkaniu.

Wśród poruszonych podczas konsultacji społecznych problemów był także poziom hałasu, wzmożony ruch samochodowy na ul. Bukowej, przez którą wiedzie wariant nr 5, czy przeniesienie istniejącego ciepłociągu. Na pytania i wnioski uczestników spotkania odpowiadali przedstawiciele Urzędu Miasta.

Swoje opinie i propozycje dotyczące linii tramwajowej na osiedlu Rubinkowo można przesłać na adres konsultacje@um.torun.pl do 19 września.