CSW: wystawa „Brzmienie ciszy” zaprezentowana zostanie w audiodeskrypcji

Dla uczestników wydarzenia wystawa dostępna będzie bezpłatnie (fot. nadesłane)

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” we wtorek otworzy wystawę Alfredo Jaara „Brzmienie ciszy” w audiodeskrypcji dla osób niewidomych i z dysfunkcjami wzroku. To część projektu naukowego Agaty Biernaś, pracującej nad doktoratem na kierunku Informacja naukowa i bibliologia na UMK w Toruniu. Wstęp wolny, obowiązują jednak wcześniejsze zapisy.

Bodźce wzrokowe dostarczają człowiekowi 80-90% informacji o otoczeniu. Uszkodzenie narządu wzroku ogranicza, a niekiedy zamyka dostęp do bogatego świata obrazów i barw. Tym samym zamyka dostęp do wielu dziedzin sztuki: filmu, spektakli teatralnych, dzieł plastycznych, wystaw muzealnych. „Kluczem”, który otwiera świat sztuki dla osób niewidzących jest audiodeskrypcja.

„Audiodeskrypcja to werbalny, dźwiękowy opis obrazu i treści wizualnych zawartych w audycji audiowizualnej, przeznaczony dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku, umieszczony w audycji lub rozpowszechniany równocześnie z nią” (Ustawa o radiofonii i telewizji z dnia 25 marca 2011 roku). Opis w technice audiodeskrypcji ma na celu przekazanie osobie niewidzącej obiektywnych informacji na temat warstwy wizualnej dzieła i umożliwienie jego samodzielnej interpretacji.

– W CSW dostępna jest obecnie wyjątkowa wystawa Alfredo Jaara „Brzmienie ciszy” – opowiada Katarzyna Toczko, rzecznik prasowy CSW. – Wystawa łączy kilka środków artystycznego wyrazu: strukturę architektoniczną, projekcję filmową, fotografię, tekst. Bogactwo wykorzystanych środków potęguje siłę oddziaływania wystawy, pobudzając percepcję wzrokową odbiorcy.

W dniu 10 lutego 2015 w CSW możliwe będzie zwiedzenie wystawy „Brzmienie ciszy” z audiodeskrypcją.

Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu: „Audiodeskrypcja i deskrypcja a dostęp osób z uszkodzeniami sensorycznymi do świata kultury i sztuki”. Jest to projekt pracy doktorskiej realizowany przez doktorantkę II roku na kierunku Informacja naukowa i bibliologia  na UMK w Toruniu, Agatę Bernaś. Celem projektu jest pozyskanie opinii osób z niepełnosprawnością wzroku na temat audiodeskrypcji.

Audiodeskrypcja w CSW – sztuka wizualna dostępna dla osób niewidzących 

10.02.2015, piątek
godz. 18.00 – 20.00

Zapisy: renata.sargalska@csw.torun.pl do 9 lutego.

Każda osoba z dysfunkcją wzrokową może przyjść z jedną osobą widzącą.