Ćwiczenia policyjne: symulacja przejazdu kibiców przez Toruń

Policjanci od rana brali udział w ćwiczeniach, które mają uskutecznić działania w sytuacji kryzysowej (fot. policja)

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu odbywają dziś ćwiczenia w formie treningu sztabowego. W symulacji przejazdu kibiców przez Toruń wzięło udział 24 funkcjonariuszy. Ćwiczenia miały również za zadanie wypracowanie i doskonalenie procesu wydawanych decyzji do działania w sytuacjach kryzysowych.

– Dzisiaj od godz. 9:00 w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu trwają ćwiczenia w formie treningu sztabowego – poinformowała podinsp. Wioletta Dąbrowska, rzecznik prasowy KMP Toruń. – Tematem szkolenia było „Działanie Komendy Miejskiej Policji w Toruniu związane z przejazdem kibiców”. W ćwiczeniach wzięło udział 24 funkcjonariuszy. Wśród nich komendanci lub zastępcy odpowiedzialni za pion prewencji, Naczelnicy Wydziałów i Kierownicy Referatów Prewencji, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Toruniu, wyznaczeni asystenci komórek prewencji komisariatów Policji.

Zgodnie z założeniami, w czasie jego trwania ćwiczono organizację i prowadzenie działań policyjnych, funkcjonowanie i współdziałanie systemów dowodzenia a także sporządzenie dokumentacji przez dowódcę i sztab dowódcy na poziomie akcji policyjnej.

Funkcjonariusze biorący udział w szkoleniu ćwiczyli m.in. umiejętność planowania działań policyjnych oraz współdziałania i doskonalenia zespołowego w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Sprawdzali przygotowanie dowódcy akcji policyjnej i sztabu dowódcy akcji policyjnej do wykonywania zadań w zakresie organizacji i prowadzenia takich działań. Ważnym elementem ocennym podczas takiej sytuacji jest zgranie dowodzącego akcją policyjną ze sztabem. Ćwiczenia mają również za zadanie wypracowanie i doskonalenie procesu wydawanych decyzji do działania w sytuacjach kryzysowych, w tym przewidywania i dokonywania oceny skutków zagrożenia i wyboru optymalnego sposobu ich likwidacji.