„Czy znasz Toruń?” – konkurs dla młodzieży szkolnej

Pytania mają na celu poszerzyć wiedzę o mieście toruńskiej młodzieży (fot. Adam Zakrzewski)

Towarzystwo Miłośników Torunia przygotowało kolejny konkurs dla młodzieży szkolnej z cyklu „Czy znasz Toruń?”. Pytania mają na celu poszerzyć wiedzę młodych mieszkańców miasta. Wśród autorów poprawnych odpowiedzi zostaną rozlosowane nagrody książkowe.

Oto pytania:
1. Jak brzmi tytuł filmu z 1970 r. w reżyserii Marka Piwowskiego, którego akcja rozpoczyna się na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu?

2. Bractwo Kurkowe w Toruniu powstało w okresie średniowiecza (przyjmuje się, że w 1352 r.), jego reaktywacja nastąpiła ostatnio w 1999 r. Proszę wyjaśnić, od jakiego wyrazu pochodzi słowo „kurkowe” i co on oznacza?

3. W 1711 r. w Toruniu ukazało się pierwsze wydanie słynnej „Kroniki toruńskiej”, a jej drugie, rozszerzone wydanie w 1727 r. (tytuł w języku niemieckim: „Thornische Chronica…”) w Berlinie. Kronika była jedną z najważniejszych XVIII-wiecznych publikacji o historii Torunia. Proszę podać imiona i nazwisko autora tej kroniki.

W odpowiedzi należy podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i szkołę, do której uczeń uczęszcza. Termin składania rozwiązań to 31 marca 2014r.

Odpowiedzi należy przesyłać na adres To Mi To, ul. Podmurna 93.