Diagnostyka nowotworów poprzez zapach. W Toruniu trwa konferencja naukowa

O diagnostyce poprzez zapach naukowcy będą rozmawiać na konferencji w Toruniu aż do wtorku (fot. onkolodzy.info)

Naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadzą badania nad wykrywaniem nowotworów poprzez analizę powietrza wydychanego z płuc.  Swoimi doświadczeniami postanowili podzielić się na konferencji naukowej, która trwać będzie do wtorku, 8 lipca.

Gościem specjalnym jest noblista Erwin Neher, fizjolog z Uniwersytetu w Getyndze.

– Moje badania skupiały się na zastosowaniu kanałów jonowych i neuronów w analizie komórki- mówił pierwszego dnia konferencji Erwin Neher. – Jestem szczęśliwy, że badania, które wykonywałem lata temu dziś są wykorzystywane w medycynie klinicznej.

O całym projekcie opowiedział także profesor Bogusław Boguszewski.

– Od 10 lat zajmujemy się badaniem diagnostyki nad chorobami nowotworowymi, szczególnie interesuje nas rak płuc, rak prostaty i te problemy będą rozważane podczas konferencji – powiedział prof. Buszewski, kierownik Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii Wydziału Chemii UMK. – Specjalnymi metodami wyłapujemy z wydychanego powietrza lotne związki organiczne i analizujemy poprzez zastosowanie technik chromatograficznych po to, by bezinwazyjnie i szybko można było uzyskać wynik. Całość trwa 10-15 minut, do godziny.

Tyle właśnie czasu zajmuje naukowcom otrzymanie wstępnych informacji, czy badana osoba jest potencjalnym nosicielem choroby nowotworowej czy nie. Później można skierować ją na odpowiednie badania, które potwierdzą lub wykluczą stan do dalszej terapii medycznej.