Dobra passa Torunia

Dynamika rozwojowa miasta nie odbija się negatywnie na stawkach lokalnych opłat i podatków (fot. Adam Zakrzewski)

Dochody z podatku PIT w budżecie Torunia na rok 2015 okazały się większe, niż do tej pory zakładano. Oznacza to, że torunianie uzyskują większe dochody ze swojej pracy.

Zmianę widać również w znaczącym obniżaniu się stopy bezrobocia w mieście – w styczniu wynosiła ona 8,7%, a w listopadzie spadła do 6,8%. Co istotne, dynamika rozwojowa miasta nie odbija się negatywnie na stawkach lokalnych opłat i podatków. W 2015 roku nie odnotowano podwyżek podatku od środków transportowych, cen biletów w komunikacji miejskiej, opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów czy za pobyt dzieci w przedszkolach i żłobkach.