Dofinansowania na wymianę pieca węglowego na gazowy. Mieszkańcy Torunia rozdzielili ponad 400 tys.

W programie bierze udział 123 mieszkańców (fot. Adam Zakrzewski)

Kolejne 34 osoby, które przeprowadziły inwestycje likwidacji ogrzewania węglowego i zastąpienia go ogrzewaniem gazowym, elektrycznym lub pompą ciepła otrzymały dotację w ramach wypłat pilotażowego programu KAWKA. Realizowany jest on na terenie Torunia.

W grudniu mieszkańcom miasta wypłacono kwotę 405 405,62 zł (w tym: 295 420,78 zł w ramach dotacji pochodzącej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Toruniu) oraz 109 984,84 zł z budżetu Torunia.

Dofinansowanie odbywa się w ramach programu: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program Pilotażowy KAWKA”, do którego przystąpiły 123 osoby realizowany będzie do listopada 2015 r.

W ramach programu  dofinansowywane są następujące działania:

  • zmiana systemu ogrzewania na niskoemisyjne, m.in. poprzez likwidację pieców węglowych na piece gazowe/elektryczne, czy podłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • termomodernizacja budynków wielorodzinnych,
  • zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym węglem kamiennym.