Dofinansowanie do promocji regionalnych marek

Unia Europejska dofinansuje m.in. lokowanie produktów i atrakcji turystycznych (fot. nadesłane)

Lokowanie produktów, usług, atrakcji turystycznych i miejsc wartych pokazania w filmach i serialach o ponadregionalnym zasięgu będzie założeniem rozpoczętego naboru do projektu „Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu”. Podjęte działania mają na celu promocję naszego województwa.

Projekt jest inicjatywą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów.
Nadzorującym projekt jest Fundacja Tumult – organizator Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE.

Urząd Marszałkowski na taką formę promocji województwa przeznaczył ponad 3 miliony złotych. Kwota ta dofinansuje lokowanie markowych produktów regionu w produkcjach filmowych, telewizyjnych i internetowych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • Przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – zwrot do 70% kosztów lokowania,
  • Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego – zwrot do 85% kosztów,
  • Publiczne uczelnie wyższe z terenu województwa kujawsko-pomorskiego – zwrot do 95% kosztów.

Celem projektu jest również promocja województwa jako atrakcyjnej lokalizacja dla umiejscowienia akcji filmów oraz seriali.

Projekty filmowe można zgłaszać poprzez portal Kreatywny Region. Fundacja Tumult będzie rozpatrywała go pod kątem możliwości lokowania produktu markowego zgłoszonego przez przedsiębiorców, publiczne uczelnie wyższe i samorządy z województwa kujawsko-pomorskiego.

Nabór ma charakter otwarty. Szczegółowe informacje, regulaminy oraz formularze dostępne są na stronie www.kreatywnyregion.pl.