Masz dla nas temat?
Coś Cię denerwuje?
napisz: redakcja@tylkotorun.pl
zadzwoń: 733 842 795
Masz dla nas temat? Coś Cię denerwuje? napisz: redakcja@tylkotorun.pl zadzwoń: 733 842 795
Dom Harcerza: „Nasza wyremontowana kamienica jest łakomym kąskiem”
Marcin Tokarz 8 lutego, 2014, 17:33 Aktualności Stary Toruń
dom harc 14
Decyzja o przyszłości Domu Harcerza zapadnie w najbliższy czwartek (fot. Adam Zakrzewski)

Związani z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej są zszokowani planami miasta dotyczącymi oszczędności w sektorze edukacji. Projekt usunięcia instytucji został przedstawiony jej pracownikom na godzinę przed specjalnym posiedzeniem radnych z komisji oświaty. Miasto nie widzi potrzeby dalszej działalności Domu Harcerza stanowiącego miejsce rozwoju dla niemal 800 wychowanków. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w budynek od lat inwestowali ich rodzice.

Dom Harcerza nie jest jeszcze pieśnią przeszłości. O tym, czy się nią stanie, zdecyduje Rada Miasta w dniu 13 lutego. Tradycja placówki trwa nieprzerwanie od ponad ćwierćwiecza. Jeszcze niedawno w jej murach czuć było ducha pomyślnego rozwoju podopiecznych. Spokój ten został zmącony, gdy Janusz Pleskot, dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Torunia, przedstawił komisji oświaty wizualizację koniecznych zmian w sieci szkół. Plany dotyczyły m. in. zamknięcia Ogniska Pracy Pozaszkolnej uwarunkowanego jednak rozparcelowaniem jego zadań do poszczególnych jednostek szkolnych. Przeciwnicy tego projektu nie wierzą w pomyślność takiego rozwiązania.

– Obie moje córki dowoziłam dotychczas spod Torunia na zajęcia w Domu Harcerza – mówi Agnieszka Głowacka, Przewodnicząca Rady Rodziców Ogniska Pracy Pozaszkolnej. – Było to możliwe tylko dzięki realizacji programu pracowni w jednym budynku położonym w centrum Torunia. Likwidacja Domu Harcerza oznacza dla mojej Kornelii przerwę w zajęciach plastycznych, które od lat skutecznie przygotowują młodzież do rekrutacji na studia na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu.

Powodem planów likwidacji Domu Harcerza jest oszczędność kosztów administracyjnych i utrzymania budynku mieszczącego się przy Rynku Staromiejskim 7, które ponosi miasto. Rocznie wynoszą one ok. 418 tys. złotych. Całą resztę wydatków pokrywa sama placówka oraz rodzice jej podopiecznych, którzy rocznie przeznaczają średnio 140 tyś. złotych na wyposażenie pracowni oraz remonty.

– Wiemy już, że jeśli dojdzie do likwidacji Ogniska, z kamienicy korzystać będzie instytucja inna niż oświatowa – informuje Anna Ciesielska, Dyrektor Domu Harcerza. – Oznacza to, że wkład finansowy rodziców podopiecznych placówki użyty będzie na cele niezgodne z ich przeznaczeniem.

Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że w przypadku likwidacji Ogniska, miasto chce przekazać budynek jego dotychczasowej siedziby organizacji pozarządowej, prawdopodobnie Związkowi Harcerzy Polskich i Związkowi Harcerzy Rzeczpospolitej. W tej kwestii magistrat odmawia udzielenia odpowiedzi. Argumentuje jedynie proponowane zmiany.

– Jednym z problemów przedłożonych komisji oświaty jest powielanie się zadań placówek położonych obok siebie, działających dla całego miasta: Dom Harcerza oraz Młodzieżowy Dom Kultury – podaje Aleksandra Iżycka, rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Torunia. – Dlatego jednym z rozważanych wariantów jest przeniesienie całości działalności Domu Harcerza, w tym zajęć artystycznych i kadry, do miejsc najbliższych uczniom, czyli szkół osiedlowych.

Założenie to napotyka zdecydowany sprzeciw pracowników Ogniska. Zarzucają oni magistratowi niedostateczne zapoznanie się z ofertą ich placówki.

– To, co w MDKu jest dostępne dla wybranych, szczególnie uzdolnionych dzieci, u nas jest otwarte dla wszystkich, bez względu na ich predyspozycje – informuje Anna Ciesielska. – Poza tym nie oszukujmy się, ale dzisiejsza młodzież po lekcjach ze szkoły ucieka.

Dyrekcja Domu Harcerza wskazuje jednak, że zajęcia proponowane przez ich placówkę, mimo niżu demograficznego, cieszą się wysokim zainteresowaniem. Obojętność magistratu w tej sprawie skłania do szukania innych przyczyn planowanych zmian.

– Nasza pięknie wyremontowana kamienica jest łakomym kąskiem dla wielu – wskazuje Anna Ciesielska. – Pieniądze pieniędzmi, ale prezydent nie zwraca uwagi na to, że niemal 800 wychowanków Domu Harcerza straci miejsce rozwoju swoich umiejętności. Jego likwidacja wiąże się również z przerwaniem realizowanego przez nas programu na terenie placu zabaw „Piernikowe Miasteczko”. Pełni on istotną funkcję w procesie socjalizowania tzw. dzieci Starówki. Niestety, siła argumentów zależy od tego, kto je przytacza.

Dom Harcerza jest teraz pierwszą linią frontu. Z każdym dniem pojawia się coraz więcej przeciwników planów magistratu. Pracownicy Ogniska nie wierzą w obietnice o zachowaniu swoich etatów po rozparcelowaniu jego zadań. Zajęcia prowadzą dalej, jednak z niepokojem o przyszłość instytucji.

– Nie chce się nam wierzyć, że tak wielki dorobek może nagle odejść w zapomnienie – żali się Hanna Bartłomiejus, która w Domu Harcerza pracuje od 10 lat, jako opiekun-wychowawca w Piernikowym Miasteczku. – W tę pracę wkładamy wiele serca. Jesteśmy bardzo związani z naszymi podopiecznymi. Dzieci są teraz podenerwowane. Boją się, jak i my wychowawcy, że nie pozostanie im nic innego, jak tylko powrót na ulicę.


Komentarze

komentarzy

| E-wydanie
| Facebook
| Czytaj także