Drogowcy rozpoczną prace na skrzyżowaniu ulic Gagarina-Reja

W tej chwili zaawansowanie robót na ulicy Gagarina osiągnęło prawie 70% (fot. MZD Toruń)

Trwa przebudowa ulicy Gagarina. W poniedziałek, 20 kwietnia, od godz. 7:00 drogowcy  rozpoczną pracę w obrębie skrzyżowania ulic Gagarina i Reja.

–Dla kierowców oznacza to tymczasowe zwężenie ulicy Reja, tak jak to miało miejsce w miesiącu styczniu tego roku wyjaśnia Maciej Gozdowski, kierownik budowy z ramienia firmy PBDI S.A – Zwężeniu ulegnie lewa połowa ul. Reja w kierunku ul. Gagarina. Ruch będzie odbywał się prawą połową w obu kierunkach. Wjazd i wyjazd na parking UMK będzie możliwy  prawą częścią.

W tej chwili zaawansowanie robót na ulicy Gagarina osiągnęło prawie 70%. Na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Reja drogowcy ułożyli nawierzchnię  do warstwy wiążącej włącznie. Odcinek ten od początku lutego br.  jest udostępniony do ruchu.

Identyczny zakres prac wykonano  na  odcinku od ul. Szosa Okrężna do nieruchomości przy ul. Gagarina 86 . Ułożona jest tu warstwa wiążąca. a odcinek udostępniono do ruchu, włącznie z miejscami parkingowymi. W ramach inwestycji przebudowywana jest także ulica Krzemieniecka i Wileńska.  Na ul. Krzemienieckiej – od ul. Gagarina do ul. Wileńskiej – wykonana została warstwa wiążąca nawierzchni jezdni. Została ona udostępniona do ruchu, włącznie z miejscami parkingowymi.

Z kolei na ul. Wileńskiej – na odcinku od ul. Krzemienieckiej do ul. Lwowskiej wykonano warstwę wiążącą. Ulica została również udostępniona do ruchu, włącznie z miejscami parkingowymi.

Na odcinku  od ul. Reja do ul. Gagarina 86-trwają prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej, montażem krawężników, jezdni, budową miejsc postojowych, ścieżki rowerowej i chodnika.

Wykonawca prac jest firma PBDI. Termin realizacji zadania – 31.05.2015 r.