Drzwi otwarte Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu

Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu podczas obchodów dnia Św. Patryka (fot. nadesłane)

„Jesteśmy bezpieczni w szkole, Ojczyźnie, Europie” – pod takim hasłem odbędą się drzwi otwarte w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Toruniu. Organizatorzy wydarzenia zapraszają 6 maja 2014 roku, od godziny 10.00 do 12.30, na zapoznanie się z ofertą edukacyjną placówki.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu jest jedną z trzech toruńskich szkół specjalnych. Mogą się w niej uczyć dzieci i młodzież z Torunia, jak również z terenu całego województwa. Placówka ułatwia swoim podopiecznym odpowiedni start w dorosłe życie.

O przyjęciu do Ośrodka decyduje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauka w szkole trwa od 6 do 24 roku życia. Wszyscy uczniowie mogą kształcić się pod kątem przygotowania do zawodu m.in. kucharza, fryzjera, cukiernika, krawca czy stolarza.

Ośrodek wychowuje i kształci dzieci oraz młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanych lub znacznym. Pomaga również nastolatkom z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z innymi dysfunkcjami rozwojowymi. Placówka opiekuje się dziećmi z z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołami genetycznymi, brakiem lub opóźnieniem rozwoju mowy, ADHD, epilepsją, niedosłuchem a także dzieci niedowidzące i niepełnosprawne ruchowo.

Nauka poprzez zabawę

Oprócz codziennych obowiązków, wychowankowie ośrodka, mają szansę uczestniczyć w wielu ciekawych wydarzeniach. Podczas obchodów dnia Św. Patryka, wykonali ponad 300 zielonych koniczynek z wypisanymi na nich najskrytszymi marzeniami. Na zakończenie dnia zielone balony uczniów pofrunęły do nieba niosąc ich marzenia. Tę oraz wiele innych imprez, które na co dzień integrują dzieci i młodzież ze środowiskiem lokalnym, organizuje od lat Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu. Organem prowadzącym placówkę jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dorosłe życie

Placówka jest jedną z nielicznych, które pomaga młodzieży niepełnosprawnej wejść w dorosłe życie. Ośrodek dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym, specjalistyczną kadrą – każdy nauczyciel obowiązkowo jest oligofrenopedagogiem z dodatkowymi szczegółowymi kwalifikacjami. Wychowankowie Ośrodka mają zapewnioną specjalistyczną pomoc psychologa, pedagoga, logopedy/neurologopedy i innych terapeutów: socjoterapeuty, surdopedagoga, tyflopedagoga, terapeuty behawioralnego.

Szkoła kładzie duży nacisk na przysposobienie do pracy, organizując uczniom zajęcia w pracowniach szkolnych i poza szkołą, w zakładach pracy. Mają one charakter praktyczny w formie zajęć warsztatowych. Proces kształcenia w szkole trwa trzy lata i w zależności od specyficznych potrzeb oraz możliwości ucznia, cykl nauki może być wydłużony.

Ośrodek nieustannie poszukuje nowatorskich rozwiązań w zakresie edukacji, terapii
i wychowania, realizując projekty edukacyjne, projekty z wykorzystaniem środków unijnych, oraz w trakcie w trakcie wyjazdów studyjnych, spotkań, konferencji, warsztatów.