Masz dla nas temat?
Coś Cię denerwuje?
napisz: redakcja@tylkotorun.pl
zadzwoń: 733 842 795
Masz dla nas temat? Coś Cię denerwuje? napisz: redakcja@tylkotorun.pl zadzwoń: 733 842 795
Działacz SLD: Na Majdanie prym wiodą antydemokratyczne siły, które gloryfikują „banderowskich bandytów”
Tomasz Więcławski 7 marca, 2014, 7:47 Aktualności Wywiad
kpodgórski 3
- Jedna oligarchia zastępuje na Ukrainie poprzednią - twierdzi Krzysztof Podgórski (fot. Adam Zakrzewski)

O eskalacji agresji, legalności władz państwowych, zaangażowaniu Polski, Unii Europejskiej i Rosji w sytuację na Ukrainie, z Krzysztofem Podgórskim, członkiem SLD, rozmawia Tomasz Więcławski.

Jest pan z wykształcenia prawnikiem. Czy osoby obecnie sprawujące władzę na Ukrainie czynią to legalnie?
Rozdzieliłbym to pytanie na dwie części. Rada Najwyższa, niewątpliwie, była wybrana w wyborach demokratycznych. Jest ona jednak dotknięta nieobecnością deputowanych związanych z Partią Regionów. Natomiast wszelkie decyzje związane z odsunięciem, jak również sposób przeprowadzenia tego, od władzy prezydenta Janukowycza są de iure nielegalne. Konstytucja ukraińska przewiduje trzy sposoby wygaśnięcia urzędu prezydenta – śmierć, rezygnację i procedurę inpeachmentu. Z żadnym z tym przypadków nie mamy w tej sytuacji do czynienia.

Używa pan w stosunku do części ugrupowań, które stanowiły opozycję wobec rządów prezydenta Janukowycza, określeń bardzo silnie nacechowanych. W swoich komentarzach nazywa pan część polityków wspierających wiece na Majdanie „banderowską dziczą”.
Mówię tak o partii Swoboda kierowanej przez Ołeha Tiahnyboka. Odwołuje się ona wprost do ideologii banderowskiej i jej zbrojnych oddziałów – UPA. Tacy ludzie wymordowali kilkadziesiąt tysięcy Polaków na Wołyniu, byli formacją ludobójczą. Dzisiaj partia, o której mówię, gloryfikuje „banderowskich bandytów”. Z tego prawicowego ugrupowania wyodrębnia się jeszcze bardziej skrajna grupa – Prawy Sektor. Jeżeli mamy do czynienia z napaściami na siedzibę partii politycznych, morderstwami ludzi technicznych, filmami w Internecie, które pokazują samosądy dokonywane na przedstawicielach władzy, to trudno mówić o tolerancji do takich grup. Dopuścili się oni wielu naruszeń prawa i używania przemocy w czasie manifestacji. W żadnym kraju, czy to USA czy należącego do UE, nikt nie pozwoliłby, aby siły policyjne były palone koktajlami Mołotowa. Prymu, podczas wydarzeń na Majdanie, nie wiodło ugrupowanie UDAR Witalija Kliczki, ale antydemokratyczne siły, o których mówiłem.

Kto odpowiada za eskalację napięcia na Majdanie? Działania służb podporządkowanych władzy nie zadecydowały o brutalizacji konfliktu?
Kwestia jest złożona. Główną przesłanką niepokojów społecznych na Ukrainie jest kryzys o charakterze ekonomicznym i wysoka stopa bezrobocia. W każdym państwie jest to pożywka dla ugrupowań niedemokratycznych i populistycznych. Jedna oligarchia zastępuje na Ukrainie poprzednią. Nie ma to nic wspólnego z zachodnimi wartościami czy postawą proeuropejską. Ktoś musiał wyłożyć pieniądze, żeby osoby walczące na Majdanie były dozbrojone na taką skalę. Przecież inaczej nie pokonałyby one wykwalifikowanych i dysponujących profesjonalnym sprzętem służb państwowych. Popłynęły do Kijowa środki od oligarchów nieprzychylnych władzy Janukowycza. Na zdjęciach widzimy przeszkolone osoby, które posługują się improwizowaną bronią – podobną do używanej podczas konfliktów w Syrii i Libii. Wydarzenia w stolicy Ukrainy nie były zwykłym protestem społecznym, który wymknął się spod kontroli.

Rewolucję przeprowadziły osoby wyszkolone w Polsce, na Litwie i Ukrainie, jak mówi prezydent Putin?
Nie mam wiedzy, żeby wypowiedzieć się w tej sprawie. Mam nadzieję, że nie, bo byłoby to niedopuszczalna ingerencja w sprawy obcego państwa.

Dlaczego w Polsce, zachodniej Europie i w USA oburzenie wywołało zachowanie władz ukraińskich i pacyfikacja demonstracji, a nie zachowanie osób, które przychodziły na Majdan?
Od pewnego momentu manifestanci dysponowali na Majdanie „przewagą ogniową” np. wyrzutniami pozwalającymi miotać kostką brukową, bronią pneumatyczną a później palną. Środki przymusu bezpośredniego, które do tego momentu stosowali w ramach prawa przedstawiciele służb, okazywały się niewystarczające. Ktoś musiał podjąć decyzję, co powinno zostać zbadane w ramach międzynarodowe śledztwa, o operacji antyterrorystycznej. Nie bądźmy jednak hipokrytami, u nas w przypadku, gdy niewystarczające są środki przymusu bezpośredniego, także wchodzi w grę instrukcja o użyciu broni przez policję. Doszło do sytuacji, która wedle standardów europejskich jest niedopuszczalna, a mianowicie śmierci ludzi.

Jest panu obca optyka, że naród ukraiński wystąpił przeciwko władzy niedemokratycznej w imię swoich praw i chęci szerszej integracji z zachodnią Europą?
Oczywiście, gdyż jest ona nieprawdziwa. Przesłanki i działania Polski i innych państwa mają charakter czysto ekonomiczny. Nie jest celem poszerzenie demokracji, bo przecież wcześniejsze wybory były przeprowadzane pod okiem międzynarodowych obserwatorów i nikt nie odmawiał władzom tego państwa legitymacji politycznej. Pod względem praw i wolności przed wydarzeniami na Majdanie nic się nie zmieniło. Inspiracją do działania była ekonomia. Ukraina jest ogromnym rynkiem zbytu. Jej energetyka, podobnie jak francuska, oparta jest na energii jądrowej. Francuskie firmy bardzo chętnie przejmą cześć wpływów w tym sektorze.

Rosja w sprawie Krymu posunęła się za daleko?
Wielkie zainteresowanie tą kwestią w Polsce i na Zachodzie wynikało z faktu realnego konfliktu zbrojnego. Nie wiemy, czy siły, o których mówi się w przekazach medialnych, są rosyjskie. „Żołnierze” nie mają bowiem oznaczeń na swoich mundurach, więc nie można przyporządkować ich do żadnej armii. Nie zgadzam się z rzekomą opinią kanclerz Merkel, że prezydent Putin stracił kontakt z rzeczywistością. Wręcz przeciwnie. Na spokojnie kalkuluje swoje interesy i do nich dobiera stosowne działania. Cenię, zresztą nie tylko ja, dyplomację rosyjską, która zażegnała m.in. wydawałoby się nieuchronny konflikt zbrojny w Syrii.

Nie uważa pan jednak, że Rosja dość wybiórczo stosuje rozwiązania pokojowe? Mam tu na myśli chociażby interwencję w Gruzji.
Rosja nie zaatakowała tego państwa. W czasie trwania IO w Pekinie to wojska gruzińskie rozpoczęły operację ofensywną. Nie można zaprzeczać faktom. Rosjanie kontratakowali.


Komentarze

komentarzy

| E-wydanie
| Facebook
| Czytaj także