Dzisiejsza lokalizacja fotoradarów

Kierowco, zdejmij nogę z "gazu"

Straż Miejska będzie prowadziła kontrole na:

  • Szosie Chełmińskiej na skrzyżowaniu z ul. św. Antoniego w kierunku wyjazdu z miasta,
  • ul. gen. Andersa na skrzyżowaniu z ul. Armii Ludowej.

Życzymy bezpiecznej drogi!