Dzisiejsza lokalizacja fotoradarów

Kierowco, zdejmij nogę z gazu!

Straż miejska ustawiła dziś fotoradary przy:

– ul. św. Józefa przy ZSMEiE,
– ul. Kościuszki za wiaduktem,
– ul. Łódzka skrzyżowanie z Okólną,
– ul. gen. Andersa skrzyżowanie z ul. Armii Ludowej

Życzymy bezpiecznej jazdy!