Dzisiejsza lokalizacja fotoradarów

Fotoradary ustawione są dziś w czterech punktach w mieście

Fotoradary ustawione są przy:

Szosie Chełmińskiej na skrzyżowaniu z ul. św. Antoniego,

ul. św. Józefa (przy ZSMEiE)

ul. Broniewskiego w kierunku centrum na wysokości os. Zieleniec

ul. Kościuszki za wiaduktem.