EDF uruchomił nową elektrociepłownię gazową w Toruniu

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej: z lewej Thierry Doucerain, prezes Zarządu EDF Polska, z prawej: Robert Kowalski, prezes Zarządu EDF Toruń (fot. nadesłane)

21 kwietnia odbyła się oficjalna inauguracja nowej elektrociepłowni gazowej w EDF Toruń. Z nowoczesnych instalacji wytwarzane są już ciepło i energia elektryczna. Inwestycja zapewni w długoletniej perspektywie ciągłość dostaw ciepła dla mieszkańców Torunia i poprawi bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w regionie.

Elektrociepłownia gazowa jest wyposażona w wysokosprawną instalację kogeneracyjną o łącznej mocy cieplnej 357,6 MWt oraz mocy elektrycznej 106 MWe. Zamontowano w niej dwie turbiny gazowe (łączna moc 106 MWe), dwa kotły odzysknicowe (237,6 MWt), cztery kotły wodne jako źródła szczytowo-rezerwowe (łączna moc 120 MWt) oraz akumulator ciepła o pojemności 12 tys. m3. Nową elektrociepłownię wyróżnia zastosowana technologia – akumulator ciepła oraz turbina gazowa typu lotniczego, którą charakteryzuje bardzo krótki czas uruchomienia w porównaniu do tradycyjnych turbin w elektrociepłowniach węglowych. Dzięki temu możliwe będzie szybkie reagowanie na potrzeby odbiorców ciepła i energii elektrycznej, przy zapewnieniu wysokiej sprawności oraz efektywności toruńskiego systemu ciepłowniczego i energetycznego. Całkowity koszt inwestycji wynosi
ok. 550 milionów złotych, z czego 50% zostało sfinansowanych przez Polski Fundusz Rozwoju.

Budowa elektrociepłowni gazowej w Toruniu to unikatowy projekt w polskiej energetyce. Dzięki tej elektrociepłowni Toruń będzie dysponował nowoczesnym i efektywnym obiektem, który zapewni długofalowe bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej – mówi Thierry Doucerain, prezes zarządu EDF Polska. – Co więcej, projekt ten przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w polskim sektorze energetycznym. Warto również nadmienić, że w całym procesie budowy zachowaliśmy najwyższe standardy bezpieczeństwa – zero wypadków.

Dzięki nowej elektrociepłowni jesteśmy już nie tylko producentem i dostawcą ciepła, ale też wytwórcą energii elektrycznej w kogeneracji. Jest to istotna zmiana, nie tylko dla nas, ale także dla mieszkańców Torunia – zapewnia Robert Kowalski, prezes zarządu EDF Toruń. – Nowa elektrociepłownia spełnia obecne i przyszłe rygorystyczne normy środowiskowe. Jest wyposażona w niskoemisyjne instalacje, obniżające o ok. 90% poziom emisji tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów, co w znacznym stopniu poprawi jakość powietrza w Toruniu oraz korzystnie wpłynie na zdrowie mieszkańców i stan toruńskich zabytków.

Nowa elektrociepłownia została oddana do eksploatacji zgodnie z przyjętym harmonogramem. Najważniejszym etapem budowy było dostarczenie w pierwszym kwartale 2016 roku głównych urządzeń i podzespołów. Równolegle budowano 10-kilometrowy gazociąg, przyłączony do sieci przesyłowej Gaz Systemu, biegnący przez gminy Łysomice i Lubicz, którym przesyłany jest gaz do elektrociepłowni. Jego dostawcą do EDF Toruń jest polska spółka PGNiG, co gwarantuje bezpieczeństwo i pewność dostaw ciepła i energii elektrycznej dla jego odbiorców. W grudniu 2016 roku rozpoczęto rozruch – testowanie nowych urządzeń. Po otrzymaniu koncesji, co nastąpiło 27 marca, ciepło i energia elektryczna wytwarzane są w oparciu o technologię gazową.

EDF Toruń to obecnie producent ciepła i energii elektrycznej w procesie wysokosprawnej kogeneracji. To również dostawca ciepła do ponad 100 tys. mieszkańców Torunia, lokalnych przedsiębiorstw i instytucji, zaspakajający 58% potrzeb cieplnych Torunia. Spółka zapewnia całoroczne dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji. EDF Toruń jest właścicielem miejskiej sieci ciepłowniczej o długości ponad 240 km i jest istotnym przedsiębiorcą toruńskiego rynku obsługującym ok. 1200 klientów.

Grupa EDF, jeden z liderów na europejskim rynku energii, jest firmą zintegrowaną, obecną w obszarach wytwarzania, obrotu i sprzedaży energii oraz usług. W Polsce posiada blisko 10% udziału w rynku energii elektrycznej i ok. 15% w rynku ciepła sieciowego. EDF jest też największym zagranicznym inwestorem w branży energetycznej.

Grupa EDF jest w Polsce czołowym producentem energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji, zaopatrując w ciepło Kraków, Gdańsk i Gdynię, Wrocław, Zieloną Górę i Toruń. W Rybniku posiada systemową elektrownię węglową o mocy 1 780 MW.

Poprzez swoje spółki zależne w Polsce: EDF Polska, DK Energy Polska, EDF Fenice Poland, Grupa EDF oferuje społecznościom lokalnym oraz klientom biznesowym szeroki zestaw usług związanych z efektywnością energetyczną. EDF oferuje również sprzedaż energii elektrycznej i usługi dużym klientom biznesowym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom.