Eko-patrol podsumował działania w lipcu [raport]

Fot. Straż Miejska Toruń

Toruński Eko-patrol w lipcu przyjął osiemdziesiąt zgłoszeń z prośbą o podjęcie interwencji względem potrzebujących ratunku zwierząt.

Najczęściej strażnicy byli wzywani do:

  •  ptaków – 60 szt. (gołębie, sroki, wróbel, kawki, jerzyki, sikorki, drozdy, kopciuszek, pustułki, jaskółki, sójki, wrona, siwerniak, kanarek, mewy, pełzak ogrodowy),
  • ssaków – 17 szt. (sarna, bóbr, szczur hodowlany, psy, koty, jeże)
  • jednego gada (legwan zielony).

Strażnicy usunęli również dwa gniazda os i szerszeni. Kilkanaście z uratowanych zwierząt, znajdują się pod ochroną gatunkową, jak np.: pełzak ogrodowy, jerzyki, pustułki, kopciuszek czy jeże.