Emerytowany dyrektor MZD stanie przed sądem

MZD, po otrzymaniu oferty, powinno ją od razu odrzucić, a przetarg unieważnić. Tak się jednak nie stało.

Przekręty przy czterech przetargach zarzuca prokuratura Andrzejowi G., emerytowanemu dyrektorowi zarządu dróg. Akt oskarżenia w tej sprawie jest już gotowy.

– Andrzej G. jako dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu złożył fałszywe oświadczenia o niebyciu członkiem organu nadzorczego wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia – informuje „Gazetę Pomorską” Ewa Janczur, prokurator rejonowy prokuratury Toruń Centrum-Zachód.

Przekręty wykryto w konkursach odbywających się w latach 2008-2010, kiedy to Andrzej G. był przewodniczącym rady nadzorczej w spółce Biogaz Inwestor sp. z o.o. Aż 90 % udziałów Biogazu należy do miasta.

Spółka specjalizuje się w wytwarzaniu energii i ciepła z gazu. Biogaz zajmuje się również profilowaniem i utwardzaniem nawierzchni oraz budową dróg gruntowych w Toruniu i okolicach.

Biogaz startował w organizowanych w latach 2008-2010 przetargach, mimo iż nie powinien tego robić. Zabrania tego ustawa o prawie zamówień publicznych. MZD, po otrzymaniu oferty, powinno ją od razu odrzucić, a przetarg unieważnić.