Finał IV Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie w WSB w Toruniu

Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa (fot. WSB Toruń)

Finał IV Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie ‘Bezpieczny i przyjazny region’ odbędzie się 21 marca w budynku WSB w Toruniu. Zwycięzca olimpiady otrzyma indeks ufundowany przez Wyższą Szkołę Bankową, laptop oraz aparat fotograficzny, natomiast na wszystkich uczestników czekają bardzo atrakcyjne nagrody.

Kujawsko – Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny i przyjazny region” jest nowatorskim projektem realizowanym w naszym województwie z zakresu propagowania zasad bezpieczeństwa wśród młodzieży. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Olimpiada ma na celu pobudzić młodych ludzi do podejmowania działań związanych z bezpieczeństwem w ich środowiskach lokalnych. Uczestnicy przedmiotowego przedsięwzięcia w głównej mierze powinni wykazać się wiedzą z zakresu ogólnych przepisów dotyczących ładu i porządku publicznego, ale również powinni posiadać wiedzę dotyczącą lokalnych norm prawnych.

W trakcie III etapu 15 finalistów, którzy zostali wyłonieni z ponad tysiąca uczniów, będzie musiało przedstawić przed komisją analizę poziomu bezpieczeństwa dzielnicy, w której mieszka na co dzień, a także wykazać się pomysłem na poprawę istniejącego stanu rzeczy.

Finał odbędzie się w godz. 9.00-15.00, a uroczyste wręczenie nagród o godz. 14.30.