Fundamenty Kościoła Św. Jakuba odkryto przy remoncie Czerwonej Drogi

Fot. Tomasz Górzyński

Pozostałości Kościoła św. Jerzego odkryli robotnicy, podczas prac drogowych na Czerwonej Drodze w Toruniu. Prace archeologiczne w tym miejscu sprawuje Instytut Archeologii Wydziału Nauk Historycznych UMK.

W czasie realizacji prac odkryto pozostałości architektury murowanej, które zostały zgodnie z procedurą zadokumentowane.

– Znalezisko jest bardzo ciekawe – relacjonuje Tomasz Górzyński, archeolog z Instytutu Archeologii Wydziału Nauk Historycznych UMK. – Udało się potwierdzić położenie kościoła św. Jerzego. W trakcie prac odsłonięto i zadokumentowano zachodnią i północną  ścianę kościoła z przylegającą od zachodu kruchtą. Pozostałości kościoła są bardzo dobrze zachowane, w niewielkim stopniu zniszczone przez wykop inwestycyjny pod kanalizację. Obok zachodniej kruchty najciekawszym fragmentem jest odsłonięta okrągła przypora pod wieżę kościelną.

Obecnie prace  archeologiczne toczą się swoim torem, a roboty drogowe swoim. O odkryciu zgodnie z procedurą został powiadomiony Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Prace wieńczące przebudowę zaplanowane są na koniec listopada.