Huk, strzały i naloty. Tak Polacy bronili mostów w 1939 roku

Inscenizację poprzedziło złożenie kwiatów pod obeliskiem „Komendantom Okręgu Pomorskiego ZWZ–AK” na pl. Św. Katarzyny

W ramach dnia Polskiego Państwa Podziemnego na Bulwarze Filadelfijskim odbyła inscenizacja „Obrona mostów w Toruniu we wrześniu 1939 roku”.

Fot. Adam Zakrzewski