I sesja Rady Miasta Torunia kadencji 2014-2018

Radni złożyli ślubowanie na sztandar miasta (fot. Adam Zakrzewski)

28 listopada 2014 r.  w sali mieszczańskiej ratusza po raz pierwszy zebrała się Rada Miasta Torunia VII kadencji. Radni złożyli ślubowanie, na przewodniczącego rady wybrali  Marcina Czyżniewskiego. Wiceprzewodniczącymi zostali – Michał Jakubaszek, Maciej Cichowicz i Łukasz Walkusz

fot. Adam Zakrzewski