II Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Fundację „Światło”

Podczas konferencji spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, co świat nauki może zrobić, żeby pomóc ludziom z różnymi zaburzeniami świadomości w tym pacjentom w śpiączce (fot. Łukasz Piecyk)

Fundacja Światło, wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, organizują II Międzynarodową Konferencję Naukową „Zaburzenia Świadomości – Wyzwania XXI wieku”. Wydarzenie odbywa się w Hotelu Filmar w Toruniu, w dniach 7-8 grudnia.

– Podczas konferencji spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, co świat nauki może zrobić, żeby pomóc ludziom z różnymi zaburzeniami świadomości w tym pacjentom w śpiączce – informuje Janina Mirończuk, Prezes Fundacji Światło. – Gośćmi spotkania będą m.in. dr Julian O’Kelly z Londynu.

Naukowiec jest muzykoterapeutą, specjalizującym się w pracy z osobami w różnych stanach świadomości. Jako jeden z nielicznych naukowców w Europie bada wpływ muzyki na mózg pacjenta za pomocą nowoczesnych technologii. Swoją obecnością zaszczycą konferencję również naukowcy ze współpracujących uczelni i ośrodków badawczych, którzy w swoich wystąpieniach skupią się na bieżących problemach, trendach i kierunkach dalszego rozwoju.

Głównymi tematami debaty będą:

  • Badania podstawowe w dziedzinie neurologii – od podstaw teoretycznych do praktyki klinicznej.
  • Badania stosowane, a organizacja leczenia pacjentów z zaburzeniami świadomości.
  • Badania stosowane, a organizacja rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami świadomości.
  • Badania stosowane, a organizacja opieki nad pacjentami z zaburzeniami świadomości.
  • Zastosowanie nowoczesnych technologii w pracy z pacjentami z zaburzeniami świadomości.
  • Sesja „Jestem, słyszę, czuję” poświęcona najnowszym osiągnięciom w pracy z pacjentem w stanie śpiączki i problemom, wobec jakich staje jego rodzina.