II Toruński Prawniczy Konkurs Krasomówczy dla Licealistów

Wydarzenie odbyło się w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMK (fot. nadesłane)

W środę, 29 kwietnia 2015 roku o godzinie 9.00, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w Audytorium D, odbyła się druga edycja Toruńskiego Prawniczego Konkursu Krasomówczego dla Licealistów. Jego organizatorem było Koło Naukowe Retoryki Sądowej UMK.

Celem wydarzenia organizowanego przez studentów prawa UMK była popularyzacja prawa wśród toruńskich licealistów. W specjalnie przygotowanej „sali sądowej” na przeciwko siebie stanęli uczniowie I, IV, V i X Liceum Ogólnokształcącego.

W rozlosowanych parach przedstawiciele placówek wcielili się w role przeciwników procesowych. Ich zadaniem było wygłoszenie mowy końcowej przed sądem pierwszej instancji w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego i prawa karnego.