Masz dla nas temat?
Coś Cię denerwuje?
napisz: redakcja@tylkotorun.pl
zadzwoń: 733 842 795
Masz dla nas temat? Coś Cię denerwuje? napisz: redakcja@tylkotorun.pl zadzwoń: 733 842 795
Inwestycje a kredyty. Co z zadłużeniem Torunia?
Tomasz Więcławski 26 grudnia, 2015, 12:21 Miasto Na własnym podwórku
Wizyta-samorządowców-na-moście-drogowym-im.-Elżbiety-Zawackiej-fot.-Adam-Zakrzewski-25
Most im. gen. Elżbiety Zawackiej to najdroższa inwestycja w Toruniu. W obliczu nowej perspektywy finansowej o takich przedsięwzięciach możemy na razie zapomnieć. (fot. Adam Zakrzewski)

Toruń jest najbardziej zadłużonym miastem w Polsce. W 2016 roku dług w miejskiej kasie jeszcze się pogłębi. Wiele dotychczasowych inwestycji wymaga bowiem dokapitalizowania, na przykład hala przy ul. Bema czy Jordanki. Gdzie znaleźć złoty środek między rozwojem a kredytami?

Projekt budżetu Torunia na 2016 rok zakłada blisko 220 milionów złotych przeznaczonych na inwestycje. To jednak o ok. 110 milionów mniej niż rok temu. Nie będzie w nowym roku tak wielkich inwestycji, jak nowy most, sala widowiskowo-sportowa czy koncertowa. A co będzie?

Najwięcej milionów pochłoną projekty związane z transportem i łącznością (ok. 116 milionów). Ponad 30 milionów złotych przeznaczonych zostanie na kulturę fizyczną, a gros tych środków pójdzie na dokapitalizowanie sali widowiskowo-sportowej przy ul. Bema. Zresztą wiele projektów będzie przez miasto spłacanych przez kolejne 12, a często nawet 24 czy 36 miesięcy.

Martwić może fakt, że Toruń, będący już najbardziej zadłużonym miastem w Polsce, znów będzie miał w swoich finansach deficyt. Wpływy do miejskiej kasy oszacowano bowiem na nieco ponad 935 milionów złotych, a wydatki na ok. 994,5 miliona. Deficyt wyniesie więc blisko 60 milionów złotych.

– Prezydent Zaleski w wywiadach wielokrotnie powtarzał, że dług miasta rośnie dlatego, że inwestujemy – mówi Maciej Cichowicz, radny z ramienia Czasu Mieszkańców. – Skończył się czas inwestycji kubaturowych, a przynajmniej o kolejnych nie słychać, więc teraz trzeba zadać pytanie, czy istnieje spójna koncepcja rozwoju infrastruktury drogowej, która jest najdroższa. W budżecie przygotowanym na 2016 rok takiej koncepcji nie widzimy. Widać natomiast, że przez lata będziemy musieli dokładać do dużych inwestycji wykonanych w latach ubiegłych.

Rzeczywiście, w projekcie budżetu są przeznaczone bardzo duże kwoty na dokapitalizowanie CKK Jordanki czy hali przy ul. Bema. W pierwszym przypadku jest to nieco ponad 16 milionów złotych, a w drugim o milion mniej. W obu przypadkach podobne kwoty zostaną przeznaczone na ten cel jeszcze w 2017 i 2018 roku.

– Taka sala na Jordankach ma swój potencjał rozwojowy, ale przy paru zastrzeżeniach – mówi Cichowicz. – Pytanie, czy może być rentowna bez pięciogwiazdkowego hotelu w pobliżu, który nie powstanie, bo nie ma na tym terenie na niego miejsca. A to umożliwiłoby działanie centrum konferencyjnego z prawdziwego zdarzenia. Wątpliwości jest więcej.

Przedstawiciele festiwalu Camerimage otwarcie mówią, że ta sala jest za mała na ich potrzeby, więc w Toruniu to wydarzenie się nie odbędzie. W przypadku tych inwestycji stajemy przed dylematem, czy mają one spowodować tylko to, że o nas się mówi, czy być realnym kołem napędowym rozwoju miasta.

Przedstawiciele Czasu Mieszkańców mają też wątpliwości dotyczące kwestii drogowych.

– Wpisanie do budżetu prac koncepcyjnych odnośnie trasy Wschodniej spowoduje, że na ten cel w kolejnych latach będziemy wydawali grube miliony – mówi Cichowicz. – Przecież ona pochłonie łącznie ok. 600 milionów złotych, a słyszymy, że nie stać nas na kontynuację prac nad trasą średnicową za 150 milionów złotych. Chcemy, żeby w budżecie znalazło się 100 tysięcy na obsadzenie z obu stron zielenią ekranów akustycznych wzdłuż nowych dróg, ale na to nie ma zgody, więc w jakiej kondycji są te nasze finanse? Musieliśmy upominać się o samochód dla szkoły specjalnej czy walczyć o wyposażenie dla szkół, co kosztuje często 5 czy 8 tysięcy, a często nie ma na to zgody, a realizuje się wiele sprzecznych ze sobą koncepcji drogowych. Węzeł Kluczyki ma być budowany, a już planu węzła Czerniewice nie widzę.

Rzeczywiście, w planie budżetu wpisane są środki na usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu, 1,7 miliona ma zostać przeznaczone na podprojekt przebiegu DK 91 w granicach Torunia. Zadanie to dotyczy planu budowy trasy Wschodniej od Placu Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej. Ponad 50 milionów w budżecie 2016 roku trzeba było zarezerwować na odszkodowania za przejęcie terenów pod układ drogowy.

Szczególnego powodu do niepokoju nie widzi Marcin Czyżniewski, przewodniczący Rady Miasta.

– Rok 2016 będzie dla naszego miasta szczególnym, bo nie zaczynamy ani nie kończymy żadnej dużej inwestycji – mówi. – Mamy więc czas, żeby przygotować się na kolejne projekty. Myślę tutaj przede wszystkim o inwestycjach drogowych, jak trasa Wschodnia czy trasie nowomostowej, łączącej nową przeprawę przez Wisłę z ulicą Polną, ale także o tramwaju, który ma jeździć na JAR.

Przewodniczący uspokaja także w zakresie deficytu.

– Obecne dwanaście miesięcy kończymy z dużą nadwyżką budżetową, wynosząc ponad 70 milionów – mówi Marcin Czyżniewski. – Ale było jasne, że to będzie pewien ewenement. Deficyt zaplanowany na 2016 rok jest bezpieczny i wynika ze spłacania inwestycji, które zostały już oddane do użytku. Przedłuża się oczekiwanie na wytyczne dotyczące nowej perspektywy finansowania unijnego, a mamy zasadę, że duże projekty finansujemy tylko w momencie, gdy możemy pozyskać na nie środki zewnętrzne.

Nasz rozmówca wskazuje także jedno zadanie, które jest uwzględnione w budżecie i ma dla niego szczególne znacznie:

– To remont budynku przy ul. Bydgoskiej 25, jednego z najpiękniejszych w naszym mieście, który do tej pory był w opłakanym stanie – dodaje przewodniczący. – Teraz znalazły się na to środki.

Bez względu na opinię o budżecie na 2016 rok wszyscy rajcy muszą mieć na uwadze, że duże znaczenie dla finansów miast może mieć zwiększenie kwoty wolnej od podatku. Pamiętajmy, że wpływy z PIT-u i CIT-u w 2016 roku w naszym mieście oszacowano na ponad 260 milionów złotych. Brak rekompensaty ze strony państwa w przypadku zmian w podatkach byłby dla finansów samorządów katastrofą.


Komentarze

komentarzy

| E-wydanie
| Facebook
| Czytaj także