Kara dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu za marcowy protest

Kujawsko-pomorski oddział NFZ wykazał nieprawidłowości w udzielaniu świadczeń przez oddział neurologii szpitala (fot. Łukasz Piecyk)

Karę w wysokości 148 tysięcy złotych nałożył na Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy. To 2 proc. wartości tegorocznego kontraktu Oddziału Neurologicznego oraz Oddziału Leczenia Udarów Mózgu.

W marcu 2015 roku od łóżek pacjentów odeszli neurolodzy z toruńskiej lecznicy. W szpitalu zapanował chaos, większość chorych musiała zostać przeniesiona do innych szpitali. Powodem tymczasowego zamknięcia oddziałów był brak porozumienia między dyrekcją szpitala a lekarzami specjalistami w sprawie kontraktów.

Kujawsko-pomorski oddział NFZ wykazał nieprawidłowości w udzielaniu świadczeń przez oddział neurologii szpitala. Dotyczą one czasu określonego w umowie. Placówce zarzuca się także nie przekazanie NFZ w terminie informacji o możliwości zawieszeniu działania oddziału neurologii.

Lekarze ważne umowy mieli do końca lutego, a nie jak podała placówka do końca roku. Jak ustalił Narodowy Fundusz Zdrowia, szpital nie reagował na zgłaszane na początku roku przez neurologów zastrzeżenia dotyczące treści umów kontraktowych, co doprowadziło do ich wygaśnięcia i konieczności ewakuacji pacjentów.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala w Toruniu złożyła zażalenie na wyniki kontroli.