Kartą za podatek? W Toruniu będzie to możliwe

Już niedługo w Urzędzie Miasta będzie można płacić kartą (fot. Archiwum)

Już niedługo w Urzędzie Miasta Torunia będzie można płacić kartą. Do dotychczasowej formy opłacania podatków gotówką i przelewem, dojdzie płatność bezgotówkowa.

Przez podatek rozumie się również m.in. raty podatków, opłaty oraz nieopodatkowane należności budżetowe. W Toruniu podjęcie uchwały umożliwi dokonywanie płatności kartą płatniczą m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych i opłaty za odbieranie odpadów komunalnych.

Uchwalona 26 września decyzja, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.