Kilka tysięcy dodatkowych służb

(fot. Łukasz Piecyk)

Dzięki podpisanemu porozumieniu przez  Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego i Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu insp. Macieja Lewandowskiego  od początku marca 2016  roku codziennie na ulicach Torunia  pełniło służbę  kilka patroli więcej. Od kilku już lat dokument dotyczy współpracy magistratu, który przekazuje na rzecz toruńskiej komendy środki  finansowe. W minionym roku na dodatkowe patrole była to kwota 420 tys. zł. Od początku marca do końca grudnia  policjanci zrealizowali 3000 służb na rzecz  bezpieczeństwa mieszkańców  miasta.

Do końca grudnia bieżącego roku, toruńscy policjanci zrealizowali 3000 dodatkowych służb na rzecz miasta Torunia. Wszystko w ramach podpisanego w lutym 2016 roku porozumienia pomiędzy Komendą Miejską Policji w Toruniu a Gminą Miasta Toruń. W ramach współpracy i przekazanych przez magistrat pieniędzy w kwocie 420.000 złotych funkcjonariusze zrealizowali w 2016 roku na rzecz mieszkańców miasta Torunia  kilka tysięcy dodatkowych służb. Zgodnie z oczekiwaniami społecznymi najczęściej były to umundurowane patrole piesze. Funkcjonariusze byli kierowani w głównej mierze w miejsca najbardziej zagrożone. Dodatkowe patrole  można było spotkać między innymi na terenie Starego Miasta oraz podczas imprez organizowanych w naszym mieście.

W minionym roku, w ramach zrealizowanych od początku marca do końca grudnia dodatkowych służb patrolowych policjanci wylegitymowali 10 828 osób. W ramach tego 2226 razy byli wzywani na interwencję, zatrzymali 80 sprawców przestępstw, 45 osób poszukiwanych oraz 10 osób nietrzeźwych, które kierowały pojazdami. Ponadto ukarano mandatem karnym 1695 osób, które popełniły wykroczenia. Policjanci w trakcie odbytych służb skontrolowali 4014 pojazdy i  zatrzymali  186 dowodów rejestracyjnych. Do Izby Wytrzeźwień trafiły 144 osoby.