Kilometry dróg na Jarze

Obecnie drogowców możemy spotkać na ul. Polnej od skrzyżowania ul. Polna - Forteczna do skrzyżowania z ul. Traktorową (fot. nadesłane)

Trwa budowa dróg na osiedlu JAR. Do końca sierpnia wybudowanych zostanie prawie 3,5 km dróg. Zapewnią one dojazd zarówno do terenów inwestycyjnych jak i powstającego tam osiedla mieszkaniowego.

W ramach prac została przebudowana ul. Polna. Zyskała ona nowy wygląd na odcinku od skrzyżowania ulic Polna- Traktorowa- Ugory do ul. Fortecznej. Na całym odcinku powstało oświetlenie, jednostronny chodnik oraz jednostronna ścieżka rowerowa. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu na skrzyżowania Polna – Ugory – Traktorowa została wybudowana sygnalizacja świetlna. Gotowy jest także jednostronny chodnik i ścieżka rowerowa w ul. Watzenrodego oraz fragment ciągu pieszo rowerowego w ul. Ugory.

-Kończy się także przebudowa fragmentu ul. Polnej (chodniki, oświetlenie), który stanowi dojazd do budynków wielorodzinnych. Gotowa jest już ul. Forteczna łącznie z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem i skrzyżowaniem Polna – Forteczna- wylicza Krzysztof Futro, kierownik budowy z ramienia firmy PBDI S.A.

Dobiegają końca prace na ul. Polnej od torów kolejowych do ul. Traktorowej. Powstają tu chodniki, drogi rowerowe oraz oświetlenie. Prace zakończyły się także na ul. Fortecznej na fragmencie ulicy Strobanda.

Obecnie drogowców możemy spotkać na ul. Polnej od skrzyżowania ul. Polna – Forteczna do skrzyżowania z ul. Traktorową. Na skrzyżowaniu ulic Polna/Traktorowa powstaje rondo, na całym odcinku chodniki, ścieżka rowerowa i oświetlenie.

Niebawem ruszy przebudowa ul. Polnej od ul. Ugory w kierunku ul. Legionów wraz ze skrzyżowaniem Polna-Legionów oraz przebudowę ul. Traktorowej od ul. Elektrycznej do włączenia w układ drogowy, który jest obecnie budowany.

Warto wiedzieć:

W ramach zadania zostanie przebudowane skrzyżowanie Polna – Legionów wraz z oświetleniem, odwodnieniem i kanałem teletechnicznym.
Zadanie obejmuje przebudowę ul. Polnej na odcinku od skrzyżowania ulic: Polna – Legionów do skrzyżowania ulic Polna- Ugory wraz z oświetleniem, kanałem teletechnicznym oraz wykonaniem wpustów deszczowych włączonych do istniejącego kanału deszczowego oraz przebudowę ul. Traktorowej na odcinku od ul. Elektrycznej do ul. Rolniczej wraz z oświetleniem i budową pętli autobusowej.

W latach 2010-2012 na osiedlu JAR została wykonana kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociągowa. Równolegle wybudowano odcinki jezdni z dwoma pasami ruchu na ul. Ugory oraz ul. Watzenrodego. Z kolei w 2013 r. zrealizowano ponad 100-metrowy odcinek ul. Traktorowej od skrzyżowania ul. Polnej z ul. Ugory do ul. Elektrycznej oraz przebudowano ulicę Orląt Lwowskich.
Wartość miejskich inwestycji w uzbrojenie i drogi na JARZE w latach 2010-2017 wyniesie około 45 mln zł.