Kolejne wyburzenia budynków na Trasie Staromostowej [Zdjęcia]

Dzięki zrealizowaniu inwestycji zostanie usprawniony dojazd i wyjazd do stadionu miejskiego (fot. nadesłane)

Trwają  wyburzenia budynków na Trasie Staromostowej. Drogowcy z Przedsiębiorstwa Budowy Dróg  i Mostów Kobylarnia w pierwszej kolejności rozebrali kamienicę przy Szosie Chełmińskiej 69 i  budynki przy ul. Grunwaldzkiej. Następnie rozebrano mniejsze obiekty, czyli garaże i budynki gospodarcze.

-Obecnie burzymy budynek znajdujący się na rogu Szosy Chełmińskiej – Podgórnej – wyjaśnia Jacek Zamorowski, kierownik budowy z ramienia Kobylarni. – Rozebraliśmy część obiektu, gdzie znajdował się salon rowerowy. Prace prowadziliśmy w weekend, we wczesnych godzinach rannych, aby nie utrudniać ani ruchu pieszego ani kołowego.

Równolegle na placu budowy prowadzona jest wycinka drzew i krzewów. Porządkowany jest materiał z prac rozbiórkowych. Wszystkie prace odbywają się bez utrudnień w ruchu.

Warto wiedzieć:

Inwestycja obejmuje przebudowę Szosy Chełmińskiej  na odcinku prawie 400 metrów . Drogowcy przebuduje do układu dwujezdniowego istniejącą jezdnię Szosy Chełmińskiej na odcinku  od skrzyżowania z ul. Bema do Trasy Średnicowej Północnej  . Po jednej stronie powstanie  chodnik, a po drugiej droga rowerowa. Na skrzyżowaniu ulic Bema, Podgórnej i Szosy Chełmińskiej powstanie skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną. W ramach zadania zostanie wykonane także odwodnienie ulicy oraz przebudowana zostanie  sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa i gazowa.  Na przebudowywanym odcinku zostanie wykonane  oświetlenie.

Warto dodać, że dzięki zrealizowaniu inwestycji zostanie usprawniony dojazd i wyjazd do stadionu miejskiego. W tym celu po  stronie zachodniej Szosy Chełmińskiej powstanie dodatkowa jezdnia.

Inwestycja potrwa do 30.11.2015 roku.