Komisja Europejska przyznała dofinansowanie dla sali koncertowej na Jordankach

Z Unii Europejskiej na budowę sali wpłynie 55 mln złotych (fot. Adam Zakrzewski)

Komisja Europejska przyznała powstającej na toruńskich Jordankach sali koncertowej 55 mln złotych dofinansowania. Wsparcie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Komisja badała prawidłowość realizacji toruńskiej inwestycji na wielu płaszczyznach: pod względem rentowności, funkcjonalności obiektu, oraz konkurencyjności zarówno w fazie inwestycyjnej jak i po otworzeniu sali. Procedura badania projektu w Komisji trwała 12 miesięcy. Została ona poprzedzona trwającą osiem miesięcy analizą dokonaną przez ekspertów Komisji w ramach inicjatywy JASPERS oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Sala na Jordankach zostanie otwarta jesienią 2015 roku. Całkowita wartość projektu to prawie 225 mln złotych – 34,2% kosztów kwalifikowanych stanowi dofinansowanie unijne.