Koncert Czerwonych Gitar na 25-lecie Samorządności w Polsce

Słuchacze zgromadzeni na Rynku Staromiejskim na koncercie bawili się doskonale (fot. Adam Zakrzewski)

W 2015 roku mija 25 lat od pierwszych, w pełni demokratycznych, wolnych wyborów. Odbyły się one 27 maja 1990 r. Reaktywowanie samorządu terytorialnego po przemianach w 1989 r. to jedna z najważniejszych decyzji, które wpłynęły na przeobrażenie ustroju w naszym kraju. Dzięki niej model państwa centralnie zarządzanego przekształcił się w model państwa demokratycznego i zdecentralizowanego, zarządzanego lokalnie. Od ćwierćwiecza to samorząd terytorialny – wojewódzki, powiatowy i gminny – decyduje o wszystkich sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym. Wśród zadań samorządu są, m.in.: regulowanie ładu przestrzennego, lokalne remonty i inwestycje drogowe,  gospodarka komunalna (woda, kanalizacja, odpady, transport zbiorowy), ochrona zdrowia, oświata, kultura, pomoc społeczna, komunalne budownictwo mieszkaniowe, dbałość o zieleń i ochronę środowiska, porządek publiczny i ochronę przeciwpożarową, a także utrzymanie obiektów gminnych i innych urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Gminy prowadzą również szereg spraw administracyjnych takich jak akta stanu cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, praw jazdy czy pozwoleń na budowę.

fot. Adam Zakrzewski