Koncert Stinga bez zastrzeżeń

Artysta wystąpił 8 grudnia w CKK Jordanki (fot. SOS Music/Daniel Pach)

Jak przekazał Urząd Miasta Torunia, w oparciu o informacje z Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku, Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy, nie było nie prawidłowości przy organizacji gali telewizyjnej z udziałem Stinga. Jej nagranie odbyło się 8 grudnia w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki.

Wszelkie informacje i dane na temat gali telewizyjnej zostały przekazane na prośbę przedstawicieli Centralnego Biura Antykorupcyjnego. – Wszystkie działania, związane z organizacją gali telewizyjnej, były zgodne z prawem. Wynika to wprost z dokumentacji dotyczącej współorganizacji przez Gminę Miasta Toruń tego działania promocyjnego, którą niezwłocznie udostępniliśmy odpowiednim służbom. Od samego początku podkreślałem zresztą, że wszystkie zaproszenia, jakimi dysponowało miasto, zostaną przekazane mieszkańcom – i tak się stało – mówi Prezydent Miasta Torunia, Michał Zaleski.

Do bydgoskiego wydziału zamiejscowego delegatury CBA w Gdańsku wpłynęły informacje, które dotyczyły organizacji koncertu. Wskazywały na podejrzenie pewnych nieprawidłowości w kwestii rozdysponowania zaproszeń na koncert, braku rzetelnej promocji miasta i województwa oraz  relacji osobowych przy organizacji gali.

– Wyjaśniliśmy tę sprawę: sprawdziliśmy wszystko szczegółowo; w oparciu o dokumenty i dane z Urzędu Miasta Torunia i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie zostały potwierdzone nieprawidłowości. Nie dało to podstaw do prowadzenia dalszych czynności – wyjaśnia Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego.