Koniec z e-papierosem w komunikacji miejskiej

Miłośnicy e-papierosów będą mieli zakaz używania urządzeń w komunikacji miejskiej (fot. e-papieros.pl)

W komunikacji miejskiej nie wolno używać elektronicznych papierosów – taką decyzję podjęli radni. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14-dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Sesja rady miasta odbyła się 26 czerwca 2014r. To własnie na niej rajcy uaktualnili przepisy odnośnie korzystania z komunikacji miejskiej. Zakazali w niej palenia e-papierosów pasażerom oraz prowadzącym pojazdy.

Doprecyzowali także zasady przewozu zwierząt. Jest on dozwolony pod warunkiem, że zwierzęta nie zachowują się agresywnie, nie są uciążliwe dla pasażerów i przewożone są w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich i pozostałych użytkowników komunikacji.

Ponadto pasażer przewożący psa musi mieć przy sobie ważny dokument poświadczający aktualność ustawowo wymaganych szczepień weterynaryjnych.