Konkurs na wstępną koncepcję ITS w Toruniu

Projekt realizowany byłby w latach 2015-2018. Jego koszt to około 42 miliony złotych (fot. Adam Zakrzewski)

Zwiększona przepustowość ulic, poprawione bezpieczeństwo ruchu drogowego i jakość środowiska poprzez redukcję emisji spalin – tak w skrócie można opisać inteligentny system transportowy w Toruniu. Drogowcy właśnie ogłosili konkurs na wstępną jego koncepcję.

Wnioski o udział w konkursie na opracowanie wstępnej koncepcji inteligentnego systemu transportowego dla Torunia (ITS) oferenci mogą zgłaszać do 25 lipca.

Pula nagród w tej rywalizacji wynosi 23 tys. zł: 15 tys. zł dla zwycięzcy, 5 tys. zł za zajęcie drugiego miejsca i 3 tys. zł za trzecie.

To opracowanie ma zawierać kilka modułów m.in. sprawdzenie efektywności metod sterowania ruchem i powiązań w zarządzaniu ruchem, opis rozwiązań koncepcyjnych dla systemu ITS oraz innowacyjnych rozwiązań technologii ITS.

Dzięki takiemu projektowi w Miejskim Zarządzie Dróg powstałoby centrum zarządzania ruchem. W nim byłaby możliwość monitorowania ulic miasta. Operatorzy systemu mogliby np. wskazać najszybszą trasę przejazdu dla karetek lub wozów strażackich, rozładować korki poprzez odpowiednie ustawienie sygnalizacji świetlnej.

System przydałby się podczas wszelkiego rodzaju zdarzeń drogowych, np. wypadków. Naprowadzałby on kierowców na drogi alternatywne. Dobrym zastosowaniem systemu byłoby też nakierowanie turystów podróżujących samochodem na toruńskie parkingi przy Starym Mieście.

Projekt realizowany byłby w latach 2015-2018. Jego koszt to około 42 miliony złotych.