Konsultacje społeczne Programu Ochrony Środowiska w Toruniu

Konsultacje poruszą tematy szeroko pojętej ochrony środowiska (fot. sxc.hu)

Od 29 października do 4 listopada 2013 r. w Toruniu odbędą się konsultacje społeczne Programu Ochrony Środowiska. Na spotkaniu zostaną poruszone takie tematy, jak ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz zabezpieczenie ludności przed powodzią.

Głównym celem programu Ochrony Środowiska dla miasta Torunia jest poprawa jakości środowiska w Toruniu, a w konsekwencji – jakości życia mieszkańców i atrakcyjności samego miasta. Program przedstawia analizę obecnego stanu środowiska oraz stawia nowe cele i kierunki przedstawione w formie harmonogramu działań na najbliższe lata.

Na spotkaniu zostanie omówiony temat m.in.:

ograniczenia emisji zanieczyszczeń
poprawienia warunków akustycznych
ochrony wód powierzchniowych i podziemnych
zabezpieczenia ludności przed powodzią
pielęgnacji terenów zielonych z rozwojem terenów rekreacyjnych
zarządzania odpadami i ich segregacją

Spotkanie: 29 października 2013r. godz. 17.00 w Domu Harcerza (Rynek Staromiejski 7)