Kontakt

Kontakt z redakcją:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41
87-100 Toruń

redakcja@tylkotorun.pl
red. naczelny: Radosław Rzeszotek
Dziennikarze:
dziennikarz dyżurujący: Łukasz Piecyk, tel. 733 842 795
Michał Ciechowski, tel. 697 990 609

Jesteś zainteresowany reklamą?
reklama@tylkotorun.pl
Joanna Chmielewska tel. 535 405 385
Iwona Zuchniak, tel. 500 324 572
Karol Przybylski, tel. 665 169 292
Małgorzata Kramarz, tel. 607 908 607