Kontakt

Kontakt z redakcją:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41
87-100 Toruń

redakcja@tylkotorun.pl
red. naczelny: Radosław Rzeszotek
Dziennikarze:
dziennikarz dyżurujący: Łukasz Piecyk, tel. 733 842 795

Jesteś zainteresowany reklamą?
reklama@tylkotorun.pl
Justyna Tobolska, tel. 603 285 530
Iwona Zuchniak, tel. 500 324 572
Karol Przybylski, tel. 665 169 292
Małgorzata Kramarz, tel. 607 908 607
Paweł Skraba, tel. 661 903 202
Adrian Stelmaszyk, tel. 535 405 385