Kontakt

Kontakt z redakcją:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41
87-100 Toruń

redakcja@tylkotorun.pl
red. naczelny: Radosław Rzeszotek
Dziennikarze:
dziennikarz dyżurujący: Łukasz Piecyk, tel. 733 842 795

Jesteś zainteresowany reklamą?
reklama@tylkotorun.pl
Justyna Tobolska, tel. 603 285 530
Karol Przybylski, tel. 665 169 292
Małgorzata Kramarz, tel. 607 908 607
Paweł Skraba, tel. 661 903 202