Kontrowersje wokół gruntu przekazanego pod nową parafię na osiedlu JAR

Grunt przy ul. Konrada Grasera 5 wyceniony został na 1,6 mln złotych brutto, parafia dostane bonifikatę w wysokości 99 % (fot. um.torun.pl)

W ciągu siedmiu lat musi ruszyć budowa kościoła dla nowo powstałej parafii p.w. Świętego Andrzeja Apostoła na toruńskim Jarze. Budynek, przy ulicy Konrada Grasera 5 powstanie na gruncie przekazanym przez miasto w użytkowanie wieczyste.

– Przygotowując się do inwestycji na tym terenie, pamiętaliśmy o tym, żeby można tam było wybudować obiekty sakralne. Dlatego powstał projekt uchwały, żeby w użytkowanie wieczyste oddać blisko 9500 metrów kwadratowych na rzecz nowo powstałej parafii p.w. Świętego Andrzeja Apostoła – powiedział zastępca prezydenta Torunia, Zbigniew Rasielewski.

Prezydencki projekt uchwały dotyczący przekazania gruntu przy ul. Konrada Grasera 5 parafii  p.w. Świętego Andrzeja Apostoła zostanie przedstawiony radnym podczas najbliższej 34. sesji, która odbędzie się w czwartek 26 stycznia br.

Sprawa poruszyła lokalne środowisko polityczne. Jak wynika z dotychczasowych informacji, kościół stanie na działce wartej 1,6 mln złotych, która trafi w dzierżawę wieczystą na 99 lat bez przetargu. Bonifikata wynosić będzie 99 procent. Duchowni więc pokryją koszt w wysokości 16 tysięcy złotych.

Informację potwierdza toruński magistrat:

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, miasto może przekazać teren na cele sakralne w trybie bezprzetargowym, z 99-procentową bonifikatą, w użytkowanie wieczyste. W przypadku działki przy ul. Konrada Grasera 5, czyli znajdującej się na powstającym w tej części miasta osiedlu JAR, miałby to być okres 99 lat. Założoną w listopadzie 2016 roku parafię p.w. Świętego Andrzeja Apostoła obowiązywać będą terminy zabudowy tego terenu – prace budowlane muszą rozpocząć się w ciągu 7 lat, a zakończyć – nie później niż 15 lat od daty oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

Grunt przy ul. Konrada Grasera 5 wyceniony został na 1,6 mln złotych brutto. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, prezydent miasta ustalił pierwszą opłatę w wysokości 25% ceny nieruchomości, która po uwzględnieniu 99% bonifikaty wynosi 4.031,33 złotych brutto. W kolejnych latach parafię obowiązywać będzie opłata roczna w wysokości 48,38 złotych.

Na terenie, który ma zostać przekazany parafii, powstanie kościół oraz budynki parafialne. Proboszcz nowej parafii, ks. Łukasz Skarżyński, planuje podejmować szereg działań mających służyć integracji i aktywizacji mieszkańców osiedla. Mają tam powstać też punkty pomocy psychologicznej i prawnej.